Het eGovernment als Horizontale Dienstverlener?

We bevinden ons in een wervelstorm van technologische evoluties, die in vele omgevingen aanleiding geven tot nieuwe business modellen. Ook bij het eGovernment, van oudsher gestructureerd in verticale silo's, is er een evolutie begonnen naar meer horizontale synergie. Aan de … Continue reading

Graph DB vs RDBMS

Dans l'article précédent, nous exprimions que les bases de données relationnelles n'étaient pas toujours la meilleure solution quand il s'agissait de focaliser une analyse sur les relations (ce qui peut en effet sembler un petit peu contradictoire et ironique). Nous … Continue reading

Regels afleiden uit gestructureerde gegevens

Tegenwoordig lezen we veel nieuws over doorbraken in artificiële intelligentie (AI), zoals zelfrijdende auto’s, spraakherkenning, automatische vertalingen, enz. Deze ontwikkelingen zouden een overheid kunnen motiveren om AI te bestuderen. Tegenwoordig overheerst nog de pragmatische invalshoek, waarbij we een specifieke AI-oplossing … Continue reading

News

Infosession 06/06/2017 - Graph & Network Analytics

Détecter la fraude ; minimiser l’impact qu’aura une modification d’un package Java ou le changement de configuration d’un serveur ; optimiser la charge d’un cluster ; faire une suggestion intelligente d’achat à un client… toutes ces actions, a priori très différentes les unes … Continue reading

Research Plan 2017

Het Plan Onderzoek 2017 werd goedgekeurd door de RvB van Smals. Data Transformation, Artificial Intelligence, Cryptography & Security, Analytics Meer informatie vindt u hier. Le Plan de Recherche 2015 a été approuvé par le CA de Smals. Data Transformation, Artificial … Continue reading