Qualité d’un système génératif de questions-réponses

Dans le contexte de l’IA générative, les applications “chat with your data” qui permettent de poser des questions sur des informations propriétaires suscitent un vif intérêt. Dans cet article, nous décrirons quelques techniques qui contribuent à l’optimisation de ces systèmes génératifs de questions-réponses. Continue reading

Kwaliteit van een generatief vraag-antwoordsysteem

In de context van generatieve AI is er veel interesse in “chat with your data” toepassingen waarbij je vragen kunt stellen over bedrijfseigen informatie. In dit artikel beschrijven we een aantal technieken die de kwaliteit van dergelijke generatieve vraag-antwoordsystemen helpen verbeteren. Continue reading

Een graph database verkennen

Sinds 2017 vestigen we op deze pagina’s de aandacht op het gebruik van Graph Databases (hier, hier en hier). Gartner voorspelt dat in 2025 de graph-technologieën zullen worden gebruikt in 80% van de innovaties in het gebied van data en analytics, tegenover 10% in 2021, waardoor snelle besluitvorming in een organisatie mogelijk wordt.  Continue reading

“Data Observability”, een nieuwe topic in het “Data Quality” landschap?

In de afgelopen twee jaar zijn er steeds meer tools voor “data observability” verschenen: voegen ze waarde toe aan het landschap van gegevenskwaliteit? Wat zijn hun potentiële functies met betrekking tot preventieve en curatieve benaderingen van gegevenskwaliteit? Hoe volwassen zijn deze tools op dit moment? Continue reading