Evalueren van een generatief vraag-antwoordsysteem

Frameworks voor het evalueren van RAG toepassingen laten toe om de kwaliteit van generatieve vraag-antwoordsystemen systematisch te beoordelen. Ze voorzien een manier om verschillende aspecten te meten, zoals het vermogen om relevante informatie op te halen (retrieval) en de kwaliteit van de gegenereerde antwoorden. Dergelijke metrieken zijn cruciaal om inzicht te krijgen in de eventuele zwakke punten van een RAG systeem en waar nodig te kunnen bijsturen. Continue reading

Quantum Key Distribution – De ultieme kwantum-verdedigingslinie?

De kans bestaat dat Kwantumcomputers op een dag in staat zullen zijn om de moderne publieke sleutelcryptografie te breken. Naast de standaardisatie van nieuwe, kwantumresistente cryptografische algoritmes, wordt Quantum Key Distribution (QKD) als een nog veiliger alternatief naar voor geschoven. Dit artikel gaat dieper in op deze technologie. Continue reading

Qualité d’un système génératif de questions-réponses

Dans le contexte de l’IA générative, les applications “chat with your data” qui permettent de poser des questions sur des informations propriétaires suscitent un vif intérêt. Dans cet article, nous décrirons quelques techniques qui contribuent à l’optimisation de ces systèmes génératifs de questions-réponses. Continue reading