Data Quality Tools voor Smals: het begin van een succesverhaal?

Sinds begin 2010 beschikt Smals over Data Quality Tools: Trillium Software System (TS Discovery & TS Quality), geïntroduceerd door de dienst Onderzoek na een uitgebreide studie en een tweefasig lastenboek.
De cel Data Quality zet deze tools nu met succes in bij twee heel tevreden klanten (zie onder), een derde klant staat te trappelen (KSZ). In zeer korte tijd werden concrete, door de klant exploiteerbare resultaten bereikt. Een woordje uitleg bij dit succes.

FOD Economie: Adreskwaliteit KBO

In het project rond de authentieke bron van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) slagen we er met behulp van de Data Quality Tools in om de adreskwaliteit te verbeteren door

 • dubbels te detecteren;
 • straatnaam-, huisnummer-, en busnummer te parsen en overloaded informatie in de juiste velden te plaatsen;
 • straatnaam te standaardiseren en straatcode toe te kennen;
 • postcodes en gemeentenamen te corrigeren;
 • tot geldige combinaties straat-huisnummer-postcode-gemeente te komen.
 • Een illustratie hiervan op reële data vind je hier.

  De klant bevestigt dat de resultaten behaald met de tools een meerwaarde betekenen ten opzichte van de resultaten die de afgelopen jaren reeds op het vlak van de verbetering van adreskwaliteit werden bereikt. Er wordt regelmatig overlegd met de klant, die al herhaaldelijk zijn tevredenheid heeft uitgedrukt.

  RSZ, dienst Inning: 30bis, werfmeldingen

  Ook de RSZ is tevreden met de voorlopige resultaten die op slechts 2 dagen tijd werden bereikt, en wil verder gaan met de detectie en resolutie van dubbels in de signaletiek van Orderers, Contractors, en Sub-contractors in de toepassing voor de werfmeldingen. Sommige bedrijven met zeer gelijkaardige benaming en adres werden tot 3000 keer geregistreerd!

  Korte historiek

  De Data Quality Tools werden aangekocht na doorgedreven testen in een tweefasig lastenboek. De testen omvatten naast het functionele ook de integratiemogelijkheden van de oplossing (succesvol met J2EE en WebLogic10, onder andere), en een kosten-batenanalyse.
  Ondertussen werd een productiemiddel (Data Quality Run Set) gecreëerd; meer uitleg op het Intranet.

  Toekomst?

  Er lijkt zeker voldoende vraag te bestaan bij klanten en leden.
  De KSZ zou nog vóór het einde van het jaar met behulp van onze Data Quality Tools de verbetering van het BIS-register en migratie naar de SOA-omgeving willen realiseren.
  KBO zou nog de kwaliteit van namen en adressen van contactpersonen (functies en rollen) van bedrijven willen in kaart brengen en vergelijken met de inhoud van het Rijksregister waar mogelijk.
  Het FAVV zou de kwaliteit van adressen van vestigingseenheden en activiteitscentra in kaart willen brengen en verbeteren.

  Het moment is nu gekomen om deze investering maximaal te laten renderen, voor alle betrokken partijen.
  De klantenbeheerders kunnen hun voelhoorns uitsteken bij de leden van Smals en de opportuniteiten ontdekken.
  En minstens enkele analisten van TO&P dienen ervaring op te doen met de Data Quality Tools in het kader van concrete opdrachten, om het Data Quality Competency Center van voldoende capaciteit en beschikbaarheid te voorzien en zo een solide basis te vormen voor dit nieuwe service-aanbod van Smals. Een uitdaging!

  Uiteraard zal men hierbij kunnen blijven rekenen op de know-how die door de Data Quality Cel werd opgebouwd.

  This entry was posted in Info management and tagged , , by Dries Van Dromme. Bookmark the permalink.
  avatar

  About Dries Van Dromme

  Consultant Onderzoek sinds juni 2006 bij Smals. Specialisatiedomeinen: Data Quality, Data Quality Tools, Strategic Business Analytics, Data Mining. Introduceerde en coacht het gebruik van Data Quality Tools binnen Smals. Vormde samen met ex-collega Jan Meskens het pioniersteam Predictive Analytics. Coacht het gebruik van R en RStudio binnen Smals en RSZ. Werd sinds juli 2017 gedetacheerd naar RSZ waar hij verantwoordelijk is geworden voor het Data Science team.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *