Business Radar 2015

Business Problems, Opportunities, Bottlenecks, eGov, Think Different, …

Une description de chaque thème est donnée sous le radar, dans la langue du collaborateur suivant le sujet au sein de la section Recherche.

Een beschrijving van elk thema wordt meegegeven onder de radar, in de taal van de medewerker die het domein volgt binnen de sectie Onderzoek.

 

Légende Legende

Big Data Men spreekt van “Big Data” wanneer de hoeveelheid data te groot wordt om door traditionele database management systemen verwerkt of geanalyseerd te worden.
Business Process Digitalization Processen herontwerpen (“process reinvention”) en ze volledig digitaal maken met het oog op maximale toegevoegde waarde.
Cloud security Sous-domaine du cloud computing regroupant tous les aspects liés à la sécurité et à la cryptographie du cloud, aussi bien privé que public ou encore hybride.
Cloud Service Brokerage Aanbieden van diensten met toegevoegde (security, integratie…) waarde om de klanten van Smals te helpen om clouddiensten correct en efficiënt te gebruiken.
Impact of Politic Evolutions on ICT Indien aan onze leden advies wordt gevraagd in verband met nieuwe wetgeving dan kan Smals de ICT impact van het voorstel nagaan.
Open Data Diffusion de l’information “open” vers le citoyen, les entreprises …; Conception et gestion de systèmes d’information documentés sur base de l’interopérabilité.
Shared Applications Iedere overheidsinstelling is verschillend, maar de ICT-middelen noodzakelijk om de werking te ondersteunen zijn  vaak zeer gelijklopend.
Strategic Business Analytics Op een strategisch aangestuurde manier gebruik maken van state-of-the-art Analytics voor beleidsondersteuning. Overstijgt wat met klassieke Statistiek kan.
Citizen Engagement Het aanwenden van  IT om de vrijwillige participatie & zelforganisatie van burgers bij het creëren van maatschappelijke meerwaarde te stimuleren.
Cloud Migration Het migreren van applicaties en data van één cloud-omgeving naar een andere, of vanuit een niet-cloud omgeving naar een cloud-omgeving.
Data Quality Domain Tools, methodologieën en architecturen voor het kostenefficiënt beheren van de kwaliteit van data en informatie. Big/Master Data Management.
Global State of the Art in eGov Bij aanvang van een studie nagaan hoe in het buitenland gelijkaardige problemen aangepakt werden. Wat zijn de ervaringen, lessen, uitagingen, … in het buitenland?
Internet of Things /  Everything Zowat alle voorwerpen in ons leven worden verbonden met het web en genereren een stortvloed aan “status-data” die allerlei nieuwe toepassingen toelaten.
Personal Cloud Burgers gebruiken tal van clouddiensten en creëren zo hun eigen cloud, ook op het werk. IT zal hiermee rekening moeten houden door bv. aangepaste BYOD en isolatie-technieken.
Private Data Destruction Méthodes et approches pour supprimer des données dans des systèmes informatique de manière coordonnée
Mainframe Migration Smals adviesverlening bij het wegmigreren van een mainframe en het herscholen van de mainframe ontwikkelaars.