Systemen die leren via feedback

Tegenwoordig gebeurt er in het domein van de Artificiële Intelligentie veel onderzoek naar systemen die zelfstandig taken kunnen aanleren, mits de juiste feedback wordt verstrekt. Typisch is deze feedback een geautomatiseerd mechanisme dat is ingebed in de omgeving van het … Continue reading

Open en minder open blockchain netwerken

Blockchain zag in 2009 het licht met de lancering van Bitcoin. Het Bitcoin netwerk is extreem open en transparant; iedereen kan minen1, iedereen kan transacties publiceren en iedereen kan de volledige inhoud van de blockchain zien. Daarenboven kan iedereen wereldwijd … Continue reading

Het eGovernment als Horizontale Dienstverlener?

We bevinden ons in een wervelstorm van technologische evoluties, die in vele omgevingen aanleiding geven tot nieuwe business modellen. Ook bij het eGovernment, van oudsher gestructureerd in verticale silo's, is er een evolutie begonnen naar meer horizontale synergie. Aan de … Continue reading

Graph DB vs RDBMS

Dans l'article précédent, nous exprimions que les bases de données relationnelles n'étaient pas toujours la meilleure solution quand il s'agissait de focaliser une analyse sur les relations (ce qui peut en effet sembler un petit peu contradictoire et ironique). Nous … Continue reading

News

Newsletter Smals Research june 2017

• Blockchain & Smart Contracts, slides, video • Graph & Network Analytics, slides • Research Plan 2017 • DIGIPASS SecureClick, Quick review • Api.ai, Quick review • IBM Watson Natural Language Classifier, Quick review • Foxit Reader, Quick review • … Continue reading

Research Plan 2017

Het Plan Onderzoek 2017 werd goedgekeurd door de RvB van Smals. Data Transformation, Artificial Intelligence, Cryptography & Security, Analytics Meer informatie vindt u hier. Le Plan de Recherche 2015 a été approuvé par le CA de Smals. Data Transformation, Artificial … Continue reading