Bescherming van persoonsgegevens met geavanceerde cryptografie

De bescherming van persoonsgegevens is cruciaal voor overheidsinstellingen. Toch blijkt het vaak moeilijk om een evenwicht te vinden tussen veiligheid, kost, functionele vereisten en gebruiksgemak. Daar waar traditionele benaderingen geen bevredigende oplossingen bieden, kunnen geavanceerde cryptografische tools mogelijks een uitweg … Continue reading

Data quality : mesurer la similarité interne

Dans notre article précédent, nous présentons une méthode permettant de mesurer et visualiser l'importance des valeurs rares dans une liste de données où l'on s'attend à une grande redondance, souvent signes d'un problème de qualité. La méthode en question se … Continue reading

API's voor computervertaling

Eén van de facetten van artificiële intelligentie is het uitvoeren van vertalingen. Taal is inherent heel complex, het is bijgevolg geen evidentie voor een computersysteem om volautomatisch tekst te vertalen. Zo kan een woord meer dan één betekenis hebben en … Continue reading

Conversation design

Spraakassistenten worden meer en meer naar voor geschoven als nieuwe vorm van interactie met computersystemen. Siri, Alexa en Google Assistant strijden om de plaats van geprefereerde virtuele assistent. Ze duiken op in allerlei toestellen: in smartphones, smart speakers, tot zelfs … Continue reading

News

Research Plan 2019

Het Plan Onderzoek 2019 werd goedgekeurd door de RvB van Smals. Meer informatie. Le Plan de Recherche 2019 a été approuvé par le CA de Smals. Plus d'info ici.