Is spraak de interface van de toekomst?

Vandaag interageren we doorgaans met toepassingen via toetsenbord, muis en touchscreens. We selecteren knoppen en links, navigeren in menu's en typen tekst in invoervelden. Spraak is een meer natuurlijke interactievorm en misschien wel dé ultieme interface om te interageren met … Continue reading

Web Authentication

In deze blogpost beschrijven we een interessante evolutie op het vlak van authenticatie-standaarden. Een aantal jaren geleden werd de FIDO Alliance opgericht, een consortium van een aantal bedrijven die willen voorzien in een open, op standaarden gebaseerde sterke authenticatie. Het doel van … Continue reading

News

Newsletter Smals Research august 2018

• Research Plan 2018 • Conversational Interfaces • Network Analytics & Graph DB • Research Blog • iGraph, Quick review • Grafana, Quick review • Multichain, Quick review.   Dutch version - French version

Research Plan 2018

Het Plan Onderzoek 2018 werd goedgekeurd door de RvB van Smals. Meer informatie vindt u hier. Le Plan de Recherche 2018 a été approuvé par le CA de Smals. Plus d'info ici.