De 'Vortex' van Enablers

In de software engineering wereld zijn de voorbije jaren, en nu nog altijd, een aantal indrukwekkende evoluties aan de gang. Verschillende technologieën samen bieden nu nieuwe perspectieven en kunnen de business transformeren. In deze blog een korte opsomming van een … Continue reading

Chatbots met ondiepe dialoog

Een chatbot is een virtuele assistent die automatisch kan antwoorden op vragen of uitspraken. We hebben reeds een vorige blog gemaakt over dit onderwerp. In deze blog gaan we onze ervaringen bespreken rond chatbots die slechts een oppervlakkig gesprek onderhouden … Continue reading

Beslissingsmodel: Wanneer blockchain gebruiken?

Blockchain wordt gezien als een disruptieve technologie die de komende jaren een grote impact zal hebben, ook in overheidscontext. Veel bedrijven en overheden zullen dan ook geconfronteerd worden met de vraag of blockchain technologie een meerwaarde kan hebben bij de … Continue reading

News

Research Radar 2017

new Research Radar 2017 ___________________________________________ Chaque année la section Recherche redéfinit ses priorités, en fonction de l’évolution des technologies, des besoins de l’eGov mais également en fonction de l’expertise de ses collaborateurs. L’exercice se fait au travers de quatre “radars”, où … Continue reading

Newsletter Smals Research december 2016

Newsletter december 2016 - Data Protection 2.0; - Blog Research; - Quick review Neo4j; - Quick review World's Biggest Data Breaches; - Quick review Watson Conversation. Dutch version - French version

SmalsBeSign

Secure batch signing with eID. SmalsBeSign is a tool developed by Smals Research able to perform secure batch signing and verification with the Belgian eID. The PIN code of the eID is not cached, and signing and verification are performed on the … Continue reading