API's voor computervertaling

Eén van de facetten van artificiële intelligentie is het uitvoeren van vertalingen. Taal is inherent heel complex, het is bijgevolg geen evidentie voor een computersysteem om volautomatisch tekst te vertalen. Zo kan een woord meer dan één betekenis hebben en … Continue reading

Conversation design

Spraakassistenten worden meer en meer naar voor geschoven als nieuwe vorm van interactie met computersystemen. Siri, Alexa en Google Assistant strijden om de plaats van geprefereerde virtuele assistent. Ze duiken op in allerlei toestellen: in smartphones, smart speakers, tot zelfs … Continue reading

Data Quality : mesurer les valeurs rares

Des données, à partir du moment où elles vivent et sont alimentées, souffrent presque systématiquement de problèmes de qualité. Le domaine de la Qualité des données (Data Quality) est vaste, très actif tant dans le monde académique qu'industriel. Il y … Continue reading

News

Research Plan 2019

Het Plan Onderzoek 2019 werd goedgekeurd door de RvB van Smals. Meer informatie. Le Plan de Recherche 2019 a été approuvé par le CA de Smals. Plus d'info ici.