Web Authentication

In deze blogpost beschrijven we een interessante evolutie op het vlak van authenticatie-standaarden. Een aantal jaren geleden werd de FIDO Alliance opgericht, een consortium van een aantal bedrijven die willen voorzien in een open, op standaarden gebaseerde sterke authenticatie. Het doel van … Continue reading

News

Newsletter Smals Research august 2018

• Research Plan 2018 • Conversational Interfaces • Network Analytics & Graph DB • Research Blog • iGraph, Quick review • Grafana, Quick review • Multichain, Quick review.   Dutch version - French version

Research Plan 2018

Het Plan Onderzoek 2018 werd goedgekeurd door de RvB van Smals. Meer informatie vindt u hier. Le Plan de Recherche 2018 a été approuvé par le CA de Smals. Plus d'info ici.

Multichain: Permissioned Blockchain

MultiChain is een blockchain technologie die toelaat om zelf permissioned (afgeschermde, private) blockchain netwerken op te zetten, te beheren en erin te participeren. MultiChain laat toe om snel tot concrete resultaten te komen en is bovendien vrij efficiënt. Anderzijds mankeert het … Continue reading