Infrastructures Radar 2016

Infrastructure, Servers, Networking, Datacenter, Appliances, …

Une description de chaque thème est donnée sous le radar, dans la langue du collaborateur suivant le sujet au sein de la section Recherche.

Een beschrijving van elk thema wordt meegegeven onder de radar, in de taal van de medewerker die het domein volgt binnen de sectie Onderzoek.

Légende Legende

Containers Containers: de nieuwe Cloud. Het zijn lichtgewicht virtuele “bakken” (geen hele vm’s) waarin men applicaties met al hun afhankelijkheden encapsuleert.
DWH Appliances Machines die hard- en software ondersteuning bieden om op een zo performant mogelijke manier grote hoeveelheden data op te slaan, te verwerken en te analyseren. Maken vaak deel uit van een Big Data Analytics Platform of Logical Datawarehous.
Integrated Systems (hyper)Converged systems: Storage, networking & compute samen in een geheel en beheerd via een management tool. Zijn Ideaal voor cloud.
Mobile Strong Authentication Aangezien de eID slechts beperkt compatibel is met smartphones en tablets moet er gezocht worden naar een alternatief dat bovendien heel gebruiksvriendelijk is.
Biometrics Biometrische authenticatie begint ingang te vinden als sterke authenticatie op mobiele toestellen.
Blockchain Laat toe om centrale partijen die vroeger steeds nodig waren voor bepaalde transacties (vb. geld, contracten, …) overbodig te maken d.m.v. distributed trust
Contactless technologies Domaine regroupant toutes les technologies sans contact telles que IoT, NFC, RFID, Bluetooth Low Energy.
In-memory Computing Een techniek die performante transacties op grote datasets mogelijk maakt door applicatiedata in het geheugen van de computer te bewaren.
Software defined anything (SDx) De configuratie en het gebruik van alle hardware in het datacenter, volledig via software.
Cloud Standards Cloud standaarden worden met mondjesmaat naar voren gebracht door verschillende belangengroepen. Voorlopig maken ze geen indruk op de markt.
IoT architecture & platforms Laten toe om de endpoints van het IoT te beheren, te controleren en te beveiligen
VDI Bij virtual desktops wordt de desktop omgeving gescheiden van de fysieke devices in het DC. Mogelijks interessant voor telewerk/flexdesk en disaster recovery.
Open Web Platform Een soort ‘besturingssysteem’ voor het Web, m.a.w. een fundering van basisdiensten waarop webapplicaties kunnen worden gebouwd, maar dan volledig op het Web.