Research Plan 2022 (NL)

version FR

Het Plan Onderzoek 2022 werd goedgekeurd op de Bestuursorgaan van Smals van 20 april jl. Voor dit jaar werd besloten de focus te leggen op 7 thema’s: Increasing Productivity in Software Development, Authentication and Access Control, Deploying Artificial Intelligence, Privacy Enhancing Technologies, On-premise Cloud, Advanced Analytics, Overall Enterprise Architecture.  De research radar 2022 diende hierbij als uitgangspunt.

Via de voorgestelde studies wordt er gepeild naar opportuniteiten voor Smals en de klanten en bouwen we verder op de studies die in het verleden gevoerd werden, wat ons toelaat om concrete toegevoegde waarde te bieden. Speciale aandacht gaat uit naar het in gebruik laten nemen van de door ons voorgestelde technologieën en concepten.

Adviesverlening

Naast de onderzoeksactiviteiten gaat zoals elk jaar een belangrijk deel van de tijd uit naar consultancyactiviteiten voor de lidinstellingen. Wij vermelden hier onze participatie aan meerdere projecten rond data qualitycryptografie en geavanceerde analytics, en aan het concreet helpen van de leden bij de strijd tegen de sociale fraude.

In 2021 namen de consultancyactiviteiten 27% van onze tijd in beslag.  Circa 58% werd gespendeerd aan onderzoeksprojecten en 7% aan technology watch en permanente vorming.

Activiteiten 2021