Technologies Radar 2015

 Approaches, Methodology, Process, Techniques, Architectural Styles, Movements, …

Une description de chaque thème est donnée sous le radar, dans la langue du collaborateur suivant le sujet au sein de la section Recherche.

Een beschrijving van elk thema wordt meegegeven onder de radar, in de taal van de medewerker die het domein volgt binnen de sectie Onderzoek.

Légende Legende

Advanced Persistent Threats Nouveau type de menaces très proches de l’espionnage industriel utilisées pour perpétrer une attaque informatique de longue durée sur une cible bien définie.
Cloud Integration Integratie van diensten in de private en/of de public cloud. Eventueel ook integratie van dergelijke diensten met met legacy applicaties (on-premise).
Collaborative Master Data Management Gestion collaborative et partagée des sources authentiques et de leur qualité (détection & traitement des doublons, incohérences…), de manière collaborative.
Data anonymisation Ensemble des méthodes supprimant/renommant tout caractère identifiant de façon trop certaine un ensemble de données (p.ex. masquage, chiffrement, obfuscation)
Data security Ensemble des méthodes permettant de sécuriser les données telles que le chiffrement, la sauvegarde, l’effacement sécurisé, ou encore la protection contre les utilisateurs malveillants.
Mobile  & Context Aware Development Het op basis van de context van de gebruiker (plaats, tijdstip, device…) aanbieden van de juiste informatie en acties, voor een betere gebruikerservaring.
Visual Analytics Een proces dat toelaat om data-visualisatie te combineren met analytics. Op deze manier kan men op een vlotte manier data exploreren, analyseren en modeleren.
Complex-Event Processing Oplossingsarchitecturen voor het gepast en tijdig reageren op complexe business-events, door combinatie (in memory/streaming) van low-level events in de tijd.
Development of SaaS Het ontwikkelen van SaaS vergt bijzondere aandacht: SaaS moet schaalbaar zijn, een laag onderhoud kennen en met gebruik van multitenancy worden aangeboden.
DevOps Doorgedreven samenwerking en uiteindelijk integratie van ontwikkelings- en productieteams, met als doel een snellere oplevering en betere dienstverlening.
E-mail Address Reliability Analyse de la qualité des adresses e-mail dans les bases de données, et processus permettant de maintenir une bonne qualité.
Event-driven Software architecture Events zijn meer en meer primary citizen bij vele toepassingen. Van belang is dan ook een architectuur die het Event zelf als primair te behandelen object beschouwt.
GIS for Analytics Moderne Analytics-oplossingen die integreren met GIS-systemen, waardoor analytics-resultaten ook geografisch gespreid voorgesteld of verder geanalyseerd kunnen worden.
Hybrid Cloud Services Integratie/samenwerking tussen cloud diensten die zich in verschillende types cloud bevinden (vb. community cloud en private cloud)
Natural Language Processing / Text Mining Een techniek om informatie uit ongestructureerde textuele databronnen te halen zodat deze ontsloten kunnen worden binnen een analytics algoritme.
Novel Software Architectures Big Data, Cloud en Mobile dwingen ons op zoek te gaan naar nieuwe manieren om software op te bouwen die beter zijn afgestemd op de groeiende niet-functionele vereisten
Platform as a Service De middleware, die applicaties nodig hebben om te kunnen werken, aangeboden als een dienst; voor een kortere time to market, lagere ontwikkelkost en hogere SLA.
Code modularization Ondersteuning om code op modulaire wijze te ontwikkelen en deployen wordt belangrijker, en komt ook terecht in de programmeertalen zelf.
Continuous Delivery Via deze ontwikkelingsstrategie leveren zeer korte iteraties steeds een werkende applicatie, continu testbaar en ook veel sneller in productie.
Data Tracking Anomalies Approche pour détecter les causes structurelles des anomalies les plus fréquentes dans les DB, diminuer structurellement le nombre et d’en améliorer  le traitement
Data Virtualisation Approche permettant d’accéder à un grand ensemble de bases de données hétérogènes liées entre elles pour le “business”, via une vue logique ou virtuelle.
Database Migration La migration des bases de données et applications “legacy”: aspects méthodologiques, conceptuels et business (métier) et les aspects techniques.
Digital Mail Room Service Service waar alle binnenkomende post & mail gedigitaliseerd wordt, geanalyseerd op inhoud, gecategoriseerd en wordt toegewezen aan een proces of persoon.
Enterprise Mobile Platforms Zijn omgevingen die faciliteiten bieden om mobiele apps te bouwen en te beheren, zoals integratie, security (bv. MDM) , mobile middleware, runtime faciliteiten.
Gamification Toepassing van elementen uit computerspellen (“game mechanics”) om betrokkenheid van gebruikers te verhogen.
Lean Process Management Lean management blijft een interessante manier om procesoptimalisatie te benaderen, ook voor administratieve processen.
Linked Open Data Aspect van ‘open data’ waarbij datasets kunnen gecombineerd worden door gebruik te maken van de standaarden van het semantische web (SKOS, RDF…).
Social Media interaction Utilisations d’alternatives à l’adresse e-mail pour contacter personnellement  les citoyens (notifications d’arrivée de recommandés, …)
Side channels attacks Type d’attaques exploitant les faiblesses physiques de l’implémentation d’un système (p.ex. power consumption, timing attack, fault attack).
Usability of cryptography Domaine regroupant tous les aspects liés à l’ergonomie et convivialité des outils cryptographiques pour augmenter la facilité d’utilisation de la cryptographie.