Tools Radar 2016

Tools, Programming Languages, Database Technology, Frameworks, Libraries, …

Une description de chaque thème est donnée sous le radar, dans la langue du collaborateur suivant le sujet au sein de la section Recherche.

Een beschrijving van elk thema wordt meegegeven onder de radar, in de taal van de medewerker die het domein volgt binnen de sectie Onderzoek.

Légende Legende

 

Analytical DB DBs voor optimalisatie van analytische queries (<> transacties). Dit kunnen appliances zijn, soms NoSQL, Column-store, Key-Value-store. Algoritmes kunnen (deels) in de DB uitgevoerd worden, om zo I/O en belasting van de ETL-server te vermijden. Meestal onderdeel van (Big Data) Logical Datawarehouses.
Architectures for Distributed Processing Een techniek die data verspreidt over meerdere machines zodat queries kunnen gedistribueerd worden en finaal sneller zullen kunnen uitgevoerd worden. Meestal onderdeel van Big Data Logical Datawarehouses.
Cloud Security Gateways Service exécuté en cloud ou on-premises, appliquant les règles de sécurité de l’entreprise quand un utilisateur accède à des ressources cloud (privé ou public).
Dashboard Tools Tools die het mogelijk maken om dashboards te bouwen. Dit zijn verzamelingen van datavisualisaties die de evolutie van bepaalde parameters weergeven.
Javascript & HTML5 Javascript & HTML5 zijn dé talen van het web, met krachtige raamwerken. Men kan tegenwoordig een hele webapp bouwen (client+server), puur in javascript .
Oauth / OpenID Connect Standaarden voor authenticatie/autorisatie relevant in domeinen van mobiele applicaties en REST-architecturen.
Digital rights management Mesures techniques permettant la gestion numérique des droits d’accès des documents ainsi que leur protection (p.ex. via contrôle d’accès ou chiffrement).
Digital signing Generieke service met aandacht voor batch signing, workflow, long term validity, mobile signing, client vs server side signing, etc.
Enterprise File Sharing Veilig opslaan van gegevens in de private cloud met de mogelijkheid flexibel te delen met anderen of te synchroniseren met mappen lokaal op de PC of het mobiel toestel.
New Encryption We werken te veel met verouder(en)de techieken en principes. Een update is wenselijk (vb. EC, FPE, Authentic encryption)
Social Analytics Het automatisch verwerken en analyseren van data uit interne en externe sociale media om zo nuttige informatie te extraheren. De meeste Big Data Analytics oplossingen hebben connectoren om dit soort bronnen te exploiteren.
Content Migratie Software om migraties tussen Content Management Systemen te automatiseren.
DQ for unstructured data Tools en management-strategieën die toelaten om te gaan met de groeiende verzamelingen aan ongestructureerde data. Gebruikt Text Mining, NLP, social data, …
Privacy measurement tools Het in real-time nagaan in welke mate de privacy van burgers gegarandeerd wordt in de resultaten van query’s op databases met persoonsgerelateerde gegevens
Parallel / Multi-Core Programming Een techniek die bepaalde stukken code parallel uitvoert over verschillende cores of machines met als doel de snelheid van uitvoering gevoelig te verbeteren.