Document

9.0 MiB
3070 Downloads
Details
Gevoelige Overheidsdata en de Cloud

Deze infosessie gaat na hoe overheden met de realiteit van cloud computing om kunnen gaan. Daarbij worden drie pistes verkend:


  1. De gevaren die ontstaan bij het gebruik van publieke cloud-diensten en hoe een intermediaire partij (CSB - Cloud Services Broker) tussen aanbieder en consument van cloud-diensten hier in de toekomst verbetering in zou kunnen brengen.

  2. Welke concrete cloud-initiatieven er genomen worden door buitenlandse overheden in een aantal referentielanden.

  3. Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van het gebruik door overheden van publieke file sync & share diensten in de publieke cloud zoals Dropbox. Daarna wordt ingezoomd op de mogelijkheden voor een gelijkaardige dienst in een private cloud, waarbij getracht wordt de veiligheidsrisico’s zo goed mogelijk af te dekken.


Cette séance d’info a pour but d’examiner comment les autorités peuvent faire face à la réalité du cloud computing. Trois pistes sont ici explorées :

  1. Les dangers qu’implique l’utilisation de services cloud publics et les moyens par lesquels un intermédiaire (CSB - Cloud Services Broker) entre le fournisseur et le consommateur de services cloud pourrait y remédier dans le futur.

  2. Les initiatives cloud concrètes prises par les autorités étrangères de plusieurs pays de référence.

  3. Les possibilités et limites de l’utilisation, par les autorités, de services de synchronisation et de partage de fichiers publics dans le cloud public tels que Dropbox. Ensuite, nous passerons à la loupe les possibilités d’un service comparable dans un cloud privé, où il est tenté de couvrir au maximum les risques à la sécurité.


Annexes:
Languages:Nederlands
Author:Kristof Verslype
Category:Presentation
Date:2014/04
Keywords:Cloud Computing, Security
Download:Download