Document

1.3 MiB
1182 Downloads
Details
SaaS Enablement

De druk om cloud-technologie te gaan gebruiken wordt steeds groter, en de public cloud zal een groot stuk van de koek voor zich nemen dankzij de belofte van grotere versatiliteit en lagere kosten. Wanneer men gevoelige data echter niet wil uitleveren aan multinationale cloud-spelers, zal men van de private cloud een valabel alternatief moeten maken, dat er via een verhoogde bruikbaarheid mee kan wedijveren.
SaaS Enablement, het opwaarderen van een applicatie zodat het mogelijk wordt om deze in een cloud-context als SaaS aan te bieden, is één van de elementen die een private cloud meer aantrekkingskracht kunnen geven. In deze tekst bepreken we wat de mogelijkheden zijn voor deze strategie, en hoe we ze kunnen toepassen met een zo min mogelijke effort.
Het resultaat is Instance as a Service, een relatief snelle en eenvoudige manier om te SaaS-Enablen, die maximaal nut haalt uit een onderliggend aPaaS-platform.
SaaS Enablement is echter slechts een stukje van de puzzel: extra meerwaarde zal moeten komen uit verregaande integratiemogelijkheden (“Enterprise Enablement”) en extra dienstverlening.
La technologie cloud s'impose de plus en plus et le cloud public se taillera la plus grande part du gâteau vu sa promesse de versatilité supérieure et de coûts inférieurs. Toutefois, si l'on ne souhaite pas confier des données sensibles à des fournisseurs de cloud multinationaux, il convient de faire du cloud privé une alternative valable, capable de rivaliser par une utilisabilité accrue.
Le SaaS Enablement, qui consiste à remanier une application de telle sorte qu'elle puisse être proposée dans un contexte cloud sous forme de SaaS, figure parmi les moyens susceptibles d'augmenter le pouvoir d'attraction d'un cloud privé. Dans ce texte, nous aborderons les possibilités pour cette stratégie et verrons comment les appliquer moyennant un effort minimal.
Le résultat s'appelle Instance as a Service, une méthode de SaaS Enablement relativement simple et rapide, qui tire au maximum profit d'une plateforme aPaaS sous-jacente.
Le SaaS Enablement n'est toutefois qu'une pièce du puzzle : la grande valeur ajoutée est à chercher dans les possibilités d'intégration poussée (“Enterprise Enablement”) et les services supplémentaires.

Languages:Nederlands
Author:Koen Vanderkimpen
Category:Research Note
Date:2015/07
Keywords:Cloud, SaaS, Software Engineering
Download:Download