Document

90.7 KiB
1217 Downloads
Details
RStudio Shiny - Visualisation and Web application framework for R

Shiny is een extensie van R die toelaat interactieve (web-) applicaties te bouwen. Een basisversie is gratis te downloaden als R-package. Interactieve dashboards kunnen ontwikkeld worden onder Shiny en gemakkelijk lokaal ontplooid worden of gedeeld worden onder R gebruikers, maar kunnen ook gepubliceerd worden als webapplicatie mits het installeren van Shiny Server (beschikbaar in Open Source en in Professional versie).

Shiny est une extension de R qui permet la création d'applications (web) interactives. Une version de base est disponible gratuitement (package R). Des dashboards interactifs développés avec Shiny peuvent être déployés localement, partagés entre utilisateurs R ou publiés comme application web. Cette dernière utilisation demande l'installation de Shiny Server (Open Source ou version Professionelle).

Languages:Nederlands
Author:Lieven Desmet
Category:Quick Review
Date:2015/07
Download:Download