Document

524.2 KiB
1134 Downloads
Details
iGraph - Librairie de manipulation de graphes

iGraph est une librairie de manipulation de graphes (ou réseaux), structures de données permettant de représenter des relations entre des entités. Elle est écrite en C, et disponible pour C/C++, Python, R et Mathematica. iGraph est très populaire dans la communauté scientifique et des datascientists, et dispose d’un grand nombre de fonctionnalités.iGraph is een library om grafen (of netwerken) te manipuleren. Dit zijn gegevensstructuren waarmee relaties tussen entiteiten voorgesteld kunnen worden. Deze library werd in C geschreven en is beschikbaar voor C/C++, Python, R en Mathematica. iGraph is zeer populair in de wetenschappelijke gemeenschap en bij datascientists en beschikt over een groot aantal functionaliteiten.

Languages:Français
Author:Vandy Berten
Category:Quick Review
Date:2017/07
Platforms:Windows, Linux, Mac OS X
License:GNU General Public License
Download:Download