Document

423.6 KiB
667 Downloads
Details
Jupyter Notebook - Environnement interactif de programmation

Jupyter Notebook, projet Open Source issu de IPython, est une application web destiné à offrir un environnement interactif dans plusieurs dizaines de langages de programmation (dont, à l’origine, Julia, Python et R, d’où le nom JuPyteR), particulièrement adapté à l’analyse de données (data science).

Contrairement à la programmation traditionnelle (séquentielle), où on exécute un programme en démarrant toujours du même point d’entrée, puis en suivant le flux d’exécution défini par le programme, un « notebook » est un ensemble de blocs de code que l’on peut exécuter dans l’ordre désiré. L’ensemble de ces blocs partageront un contexte (appelé « kernel »), qui contiendra toutes les données.
Jupyter Notebook, een Open Source project van IPhyton, is een webtoepassing die een interactieve omgeving aanbiedt voor enkele tientallen programmeertalen (waaronder Julia, Phyton en R: vandaar de naam JuPyteR). Ze is speciaal aangepast om aan gegevensanalyse te doen (data science).

In Jupyter werkt men via “notebooks”. Deze bevatten een verzameling van codeblokken die men kan uitvoeren in een volgorde naar voorkeur. Al deze blokken zullen een zogenaamde “kernel” delen, welke een context is die alle te analyseren gegevens bevat. Dit in tegenstelling tot bij traditioneel (sequentiëel) programmeren, waar een programma altijd vanuit eenzelfde startpunt wordt uitgevoerd en men vervolgens de uitvoering volgt zoals ze werd vastgelegd door het programma.

Languages:Français
Author:Vandy Berten
Category:Quick Review
Date:2018/11
License:Open Source
Download:Download