Document

703.2 KiB
618 Downloads
Details
Scrapy - web scraping framework

Scrapy est un framework écrit en (et pour) Python permettant de faire du web-crawling (ou web-scraping), c’est-à-dire de l’extraction automatique de contenu à partir de pages web. Une grande partie du travail du web-crawling est gérée automatiquement par le framework. Pour des cas simples mais réalistes, le code (Python) à écrire peut se limiter à quelques lignes de code. Nous recommandons cet outil.

Scrapy is een framework geschreven in (en voor) Python dat het mogelijk maakt om web-crawling (of web-scraping) toe te passen, d.w.z. het automatisch extraheren van inhoud van webpagina's. Een grote deel van het web-crawling werk wordt automatisch beheerd door het framework. Voor eenvoudige maar realistische cases kan de te schrijven code (Python) worden beperkt tot een paar regels code. Wij bevelen deze tool aan.

Languages:Français
Author:Vandy Berten
Category:Quick Review
Date:2019/07
License:Freeware
Download:Download