Document

703.9 KiB
439 Downloads
Details
SDV - Synthetic Data

SDV (Synthetic Data Vault)is een populaire open source library voor het genereren van een nieuwe synthetische dataset naar het model van een zelf opgegeven dataset. Ze is gemakkelijk te integreren in een data processing workflow op basis van Python. De library is nog in alfa-status en actief in ontwikkeling, Ze is gratis en vrij beschikbaar onder MIT licensie.

SDV (Synthetic Data Vault) est une bibliothèque open source populaire permettant de générer un nouvel ensemble de données synthétiques modélisé sur un ensemble de données spécifié. Il s'intègre facilement dans un flux de traitement de données basé sur Python. La bibliothèque est toujours en version alpha et en développement actif. Elle est gratuite et librement disponible sous licence MIT.

 

 

Languages:Nederlands
Author:Joachim Ganseman
Category:Quick Review
Date:2022/03
Platforms:Windows, Linux, Mac OS X
License:Open Source
Keywords:Artificial Intelligence, Synthetic Data, NLP, Privacy, anonimisatie
Download:Download