Document

3.6 MiB
479 Downloads
Details
Architecting Tomorrow: a Vision on Event-Driven Architecture

In dit webinar gaan we in de eerste plaats in op waarom EDA belangrijk is, wat EDA precies doet en de plaats die het kan innemen in een toekomstbestendige IT-architectuur zoals wordt nagestreefd in “eGov 3.0”. We focussen vooral op het waarom van EDA, en op welke manier dit paradigma zijn voordelen biedt wanneer het wordt gecombineerd met andere belangrijke ontwerpprincipes. We zullen een “bird’s eye view” ontwikkelen op hoe applicaties op zich, maar ook het ruimere IT-landschap, eruit zouden kunnen zien met een groter gebruik van dit paradigma. Op een aantal zaken zoomen we technisch dieper in om een voldoende ruim begrip van EDA te bekomen, zonder al te veel in detail te gaan.

Een greep uit de andere concepten die we op deze manier toegankelijk willen maken via dit webinar: Domain-Driven Design (DDD), event storming, hexagonal architecture, microservices, modular architecture, loose coupling, … Ten slotte kijken we ook naar wat er bij zal komen kijken om “meer” of “voldoende” EDA te hebben in onze portfolio, en op de “mindset shift” die daarbij als belangrijkste nood – en obstakel – naar boven komt.


Lors de ce webinaire, nous discuterons tout d’abord de l’importance de l’EDA, de son rôle précis et de la place qu’elle peut occuper dans une architecture informatique parée pour l’avenir, telle qu’elle est envisagée dans le cadre de l'”eGov 3.0″. Nous nous concentrerons en particulier sur les raisons de l’importance de l’EDA et sur les avantages de ce paradigme lorsqu’il est combiné à d’autres principes de conception importants. Nous développerons une “vue d’ensemble” de ce à quoi les applications en tant que telles, mais aussi le paysage informatique au sens large, pourraient ressembler si ce paradigme est appliqué à plus grande échelle. Nous examinerons plus amplement certains aspects techniques pour obtenir une compréhension suffisamment large de l’EDA sans trop entrer dans les détails.

Voici quelques-uns des autres concepts que nous nous souhaitons rendre accessibles de cette manière lors de ce webinaire : Domain-Driven Design (DDD), event storming, architecture hexagonale, microservices, architecture modulaire, loose coupling… Enfin, nous examinerons également les éléments à prendre en compte pour avoir “plus” ou “suffisamment” d’EDA dans notre portefeuille, ainsi que le changement de mentalité qui apparaît comme le principal besoin – et obstacle – pour y parvenir.

Languages:English
Author:Koen Vanderkimpen
Category:Presentation
Date:2023/11
Platforms:Windows
Keywords:EDA, EDSE, Webinar
Download:Download