Document

595.4 KiB
1542 Downloads
Details
Streamlining Analytics

Deze researchnote vat de infosessie ‘Streamlining Analytics’ samen, gepresenteerd in juni 2013. Streamlining Analytics bespreekt drie barrières die het introduceren van analytics in bestaande organisaties bemoeilijken: (1) een trage en complexe architectuur, (2) een niet-optimale aanpak van dataquality-problemen en (3) een atypisch projectkader waarbinnen analyticsprojecten uitgevoerd worden. Voor elk van deze barrières reiken we mogelijke oplossingen aan. Zo bespreken we manieren om een complexe data-architectuur te vereenvoudigen en methodes om dataquality-aspecten te behandelen binnen analyticsprojecten. Voorts behandelen we ook project frameworks die het mogelijk maken om de nodige resources en tijd van typische analyticstaken beter in te schatten.Cette Research Note résume la séance d’info ‘Streamlining Analytics’, présentée en juin 2013 et traitant de trois obstacles qui compliquent l'introduction de l'analytique dans des organisations existantes : (1) une architecture lente et complexe, (2) une approche non optimale des problèmes de qualité des données et (3) un cadre de projet atypique dans lequel sont exécutés les projets d’analytique. Pour chacun de ces obstacles, nous procurons des solutions possibles. Nous abordons ainsi des moyens de simplifier une architecture de données complexe et des méthodes pour traiter les aspects de qualité des données dans les projets d'analytique. De même, nous présentons des cadres de projet permettant de mieux estimer les ressources et le temps nécessaires pour des tâches d’analytique typiques.

Annexes:
Languages:Nederlands
Author:Jan Meskens, Dries Van Dromme
Category:Research Note
Date:2013/12
Keywords:Big Data, Business Intelligence, data quality
Download:Download