Document

1.0 MiB
1745 Downloads
Details
Event Driven Software Engineering

In computersoftware, en zeker in gedistribueerde systemen, zijn er gebeurtenissen (‘Events’) in overvloed. Wanneer men deze Events een centrale plaats geeft bij het ontwerpen, dan komt men in het domein van ‘Event Driven Software Engineering’ (EDSE), een discipline die onder andere de ‘Event Driven Architecture’ (EDA) omvat.

In deze Research Note wordt getracht om het belang aan te tonen van de rol die Events kunnen spelen bij het opzetten van performante, betrouwbare en onderhoudbare informatiesystemen: applicaties en services kunnen los aan elkaar gekoppeld worden en worden toch in real-time op de hoogte gehouden van nieuwe data. Daarnaast zijn Events op zich ook een erg krachtig paradigma als bouwsteen voor sommige individuele applicaties, of als gegevensbron voor Big Data Analytics en real-time intelligente systemen, zoals deze voor Complex Event Processing (CEP).

Dit alles gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot; de technologie om dit te realiseren is weliswaar beschikbaar, maar een goede modellering van de (Business) Events is onontbeerlijk en meteen de grootste uitdaging voor analisten en architecten.
En ce qui concerne les logiciels et certainement les systèmes distribués, les événements (‘Events’) ne manquent pas. Lorsque ces Events sont placés au cœur de la conception, on entre dans le domaine de l'Event Driven Software Engineering (EDSE), une discipline qui englobe entre autres l'Event Driven Architecture (EDA).

La présente Research Note a pour objet de démontrer l'importance du rôle que ces Events peuvent jouer dans la mise en place de systèmes d'information performants, fiables et maintenables. Les applications et services peuvent faire l'objet d'un couplage faible et quand même être informés en temps réel des nouvelles données. D'autre part, les Events sont un très puissant paradigme en tant que composante de certaines applications individuelles ou en tant que source de données pour les Big Data Analytics et les systèmes intelligents en temps réel, comme ceux du Complex Event Processing (CEP).

Bien entendu, tout ceci n'est pas évident. Car si les technologies nécessaires sont disponibles, une bonne modélisation des (Business) Events est indispensable et représente le défi majeur des analystes et architectes.

Languages:Nederlands
Author:Koen Vanderkimpen
Category:Research Note
Date:2016/06
Platforms:Windows
Keywords:Event, Software Engineering, EDSE, BPM (Business Process Management)
Download:Download