Document

670.8 KiB
789 Downloads
Details
Google Translate - vertaal-app

De Google Translate app is een handige tool en verdient aanbeveling voor korte vertalingen. De tool is heel flexibel op vlak van input-kanalen (tekst, spraak, camera, handschrift). In het bijzonder is de gespreksmodus een handige functie om een eenvoudige conversatie te voeren tussen gesprekspartners zonder gemeenschappelijke taal. Maar het is evenwel wat opletten met de kwaliteit van de vertalingen. De gebruiker moet er zich ook bewust van zijn dat de vertalingen niet lokaal uitgevoerd worden, maar op Google servers; de vertrouwelijkheid van de tekst is bijgevolg een aandachtspunt.

L'application Google Translate est un outil pratique et est recommandée pour les traductions courtes. L'outil est très flexible en termes de canaux d'entrée (texte, parole, caméra, écriture). En particulier, le mode conversation est une fonction utile pour mener une conversation simple entre des interlocuteurs sans langage commun. Mais la qualité des traductions doit être surveillée. L'utilisateur doit également savoir que les traductions ne sont pas effectuées localement, mais sur des serveurs Google. la confidentialité du texte est donc un point d'attention.

Languages:Nederlands
Author:Bert Vanhalst
Category:Quick Review
Date:2019/07
License:Freeware
Keywords:Artificial Intelligence
Download:Download