Document

1.8 MiB
1206 Downloads
Details
Webscraping for Analytics

Présentation donnée lors du webinaire "Webscraping - by Smals Research" du 30/06/2020.

Le Web scraping/crawling/harvesting est un technique d’extraction de contenu sur des sites web, au moyen de scripts/programmes, dans le but de son utilisation dans un autre contexte.  L’utilisation de web scraping est très large, avec relativement peu de contraintes.

Dans sa présentation, Vandy Berten (Smals Research) présente plusieurs aspects techniques du web scraping, montre au travers d’un exemple concret comment les données collectées pourront être exploitées, et aborde également sommairement les contraintes non techniques (légales et éthiques).


Web scraping/crawling/harvesting is een techniek om inhoud van websites te extraheren, met behulp van scripts/programma's, met als doel deze in een andere context te gebruiken.  Het gebruik van web scraping is zeer breed, met relatief weinig beperkingen.

Vandy Berten (Smals Research) toont in zijn presentatie verschillende technische aspecten van web scraping, laat aan de hand van een concreet voorbeeld zien hoe de verzamelde gegevens kunnen worden geëxploiteerd en  gaat kort in op de niet-technische (juridische en ethische) beperkingen.

Languages:Français
Author:Vandy Berten
Category:Presentation
Date:2020/06
License:Freeware
Download:Download