Document

751.3 KiB
415 Downloads
Details
Microsoft speech containers - On-premise speech API’s

In deze Quick Review bespreken we de Microsoft Cognitive Services Speech containers. Het betreft Speech service API’s voor het omzetten van spraak naar tekst (speech-to-text) en tekst naar spraak (text-to-speech). Standaard wordt die functionaliteit aangeboden als een dienst in de Azure cloud. Microsoft biedt met deze containers de mogelijkheid om die diensten ook op andere locaties te draaien, zoals in het eigen datacenter.

Dans ce Quick Review, nous abordons les conteneurs Microsoft Cognitive Services Speech. Il s'agit des API du service Speech pour la conversion de la parole en texte (speech-to-text) et la synthèse vocale (text-to-speech). Par défaut, cette fonctionnalité est proposée en tant que service dans le cloud Azure. Avec ces conteneurs, Microsoft offre la possibilité d'exécuter ces services à d'autres endroits que son cloud, comme par exemple un centre de données propre.

Languages:Nederlands
Author:Bert Vanhalst
Category:Quick Review
Date:2020/12
License:Commercial
Keywords:Artificial Intelligence, Cloud
Download:Download