Document

213.4 KiB
1257 Downloads
Details
YubiKey NEO - OTP-token voor sterke mobiele authenticatie

YubiKey NEO is een authenticatie-token die toelaat om éénmalige wachtwoorden (OTP’s - One Time Passwords) te genereren. Een OTP kan dan automatisch getransfereerd worden via zowel een USB- als NFC-interface (Near Field Communication). Voor een (mobiele) eindgebruiker is het heel gebruiksvriendelijk aangezien de OTP niet manueel moet overgetypt worden.


YubiKey NEO est un token d'authentification qui permet de générer des mots de passe à usage unique (OTP - One Time Passwords). Un OTP peut ensuite être transféré automatiquement via une interface USB ou NFC (Near Field Communication). Cette méthode est bien plus conviviale pour l'utilisateur (nomade) final puisque l'OTP ne doit pas être retapé manuellement.

Languages:Nederlands
Author:Bert Vanhalst
Category:Quick Review
Date:2013/06
Download:Download