Research Radar 2015

radarResearch Radar 2015
________________________________________________

Chaque année, en collaboration avec les membres de Smals, la section Recherche redéfinit ses priorités, en fonction de l’évolution des technologies, des besoins de l’eGov mais également en fonction de l’expertise de ses collaborateurs. L’exercice se fait au travers de quatre “radars”, où des sujets sont classés en fonction de leur importance.

De sectie Onderzoek bepaalt jaarlijks in samenwerking met de leden van Smals de prioriteiten voor het onderzoek, in functie van de technologische evoluties, de behoeften van eGov, maar ook rekening houdend met de competenties van haar medewerkers. Deze oefening wordt gedaan via vier “radars”, waar de topics worden geklasseerd in functie van hun belangrijkheid.

http://www.smalsresearch.be/radar/

Comments are closed.