Outils de gestion de configuration et déploiement d’applications

Les opérations de déploiement d’applications basées sur l’utilisation du shell, agrémenté de scripts, atteint ses limites. Depuis longtemps déjà ! Les outils de gestion de configuration tels que CFengine, Puppet, Chef et autres, initialement destinés  à la gestion de configuration … Continue reading

99.9% Availability: fundamenteel anders?

Het streven van 99% naar 99.9% availability is een veel grotere stap dan de stap van 95% naar 99%.  De traditionele manier van werken schiet ruimschoots tekort (ad-hoc processen, de software-architectuur en ontwerp, een deterministische failover, …). Door alles “juist … Continue reading

NoSQL databases – simpel, performant & schaalbaar

Sinds de komst van Web 2.0 is de hoeveelheid informatie die opgeslagen en verwerkt moet worden gigantisch toegenomen: elke dag genereren miljoenen mensen massa’s ongestructureerde data — documenten, emails, tweets, foto’s,etc… Traditionele relationele databanken (gebaseerd op SQL) zijn van nature … Continue reading