A propos de la programmation parallèle

Aujourd’hui les machines multi-processeurs, demain (en fait déjà aujourd’hui) le cloud computing, dans le cadre de l’écriture d’applications à haute performance, motivent de plus en plus le recours à la programmation parallèle. On associe souvent programmation parallèle et programmation asynchrone. … Continue reading

Fat Internet Applications

Vettige Internet Applicaties? Neen, ik heb het niet over de allerlaatste versie van de Weight Watcher Webapp. Wat ik Fat Internet Applications (FIA) noem, zou echter wel eens een belangrijke rol kunnen gaan spelen in de toekomst van dat andere … Continue reading

Egoless Programming

Misschien is het mijn grootvader die reeds lang geleden de belangrijkste regel in software development onthulde: over het huwelijk verkondigde hij namelijk steevast, “Een mens is niet gemaakt om alleen te leven, en vanaf twee maakt ge ruzie“. Of, het … Continue reading

Architectures de référence = moyens adaptés au contexte

Les architectures de référence ont pour but de définir les choix technologiques par type d’applications et par couches (si l’on veut bien admettre qu’à l’heure d’aujourd’hui les architectures sont nécessairement multitiers) : quelles technologies pour les clients légers et quelles … Continue reading

Outils de gestion de configuration et déploiement d’applications

Les opérations de déploiement d’applications basées sur l’utilisation du shell, agrémenté de scripts, atteint ses limites. Depuis longtemps déjà ! Les outils de gestion de configuration tels que CFengine, Puppet, Chef et autres, initialement destinés  à la gestion de configuration … Continue reading

99.9% Availability: fundamenteel anders?

Het streven van 99% naar 99.9% availability is een veel grotere stap dan de stap van 95% naar 99%.  De traditionele manier van werken schiet ruimschoots tekort (ad-hoc processen, de software-architectuur en ontwerp, een deterministische failover, …). Door alles “juist … Continue reading

NoSQL databases – simpel, performant & schaalbaar

Sinds de komst van Web 2.0 is de hoeveelheid informatie die opgeslagen en verwerkt moet worden gigantisch toegenomen: elke dag genereren miljoenen mensen massa’s ongestructureerde data — documenten, emails, tweets, foto’s,etc… Traditionele relationele databanken (gebaseerd op SQL) zijn van nature … Continue reading