Business Radar 2016

Business Problems, Opportunities, Bottlenecks, eGov, Think Different, …

Une description de chaque thème est donnée sous le radar, dans la langue du collaborateur suivant le sujet au sein de la section Recherche.

Een beschrijving van elk thema wordt meegegeven onder de radar, in de taal van de medewerker die het domein volgt binnen de sectie Onderzoek.

 

Légende Legende

 

Big Data Men spreekt van “Big Data” wanneer de hoeveelheid, verscheidenheid of snelheid van data te groot/te complex wordt om door traditionele database management systemen verwerkt of geanalyseerd te worden.
Business Process Digitalization Processen herontwerpen (“process reinvention”) en ze volledig digitaal maken met het oog op maximale toegevoegde waarde.
Cloud security Sous-domaine du cloud computing regroupant tous les aspects liés à la sécurité et à la cryptographie du cloud, aussi bien privé que public ou encore hybride.
Cloud Service Brokerage Aanbieden van diensten met toegevoegde (security, integratie…) waarde om de klanten van Smals te helpen om clouddiensten correct en efficiënt te gebruiken.
Impact of Politic Evolutions on ICT Indien aan onze leden advies wordt gevraagd in verband met nieuwe wetgeving dan kan Smals de ICT impact van het voorstel nagaan.
Privacy of Big Data Analytics op persoonsgegevens is een zeer gevoelige kwestie. Wat is er mogelijk en wat niet? Welke technologieën of aanpakken kunnen helpen of zijn waardeloos?
Shared Applications Iedere overheidsinstelling is verschillend, maar de ICT-middelen noodzakelijk om de werking te ondersteunen zijn  vaak zeer gelijklopend.
Strategic Business Analytics Op een strategisch aangestuurde manier gebruik maken van state-of-the-art Analytics voor beleidsondersteuning. Overstijgt wat met klassieke Statistiek kan.
Cloud Migration Het migreren van applicaties en data van één cloud-omgeving naar een andere, of vanuit een niet-cloud omgeving naar een cloud-omgeving.
Data Quality Domain Tools, methodologieën en architecturen voor het kostenefficiënt beheren van de kwaliteit van data en informatie. Big/Master Data Management.
Global State of the Art in eGov Bij aanvang van een studie nagaan hoe in het buitenland gelijkaardige problemen aangepakt werden. Wat zijn de ervaringen, lessen, uitagingen, … in het buitenland?
Impact EU privacy regulation Wellicht wordt in 2016 de eu privacy verordening goedgekeurd. Wat is de impact op overheids IT-infrastructuur? Hoe maken we ons compliant?
Internet of Things /  Everything Zowat alle voorwerpen in ons leven worden verbonden met het web en genereren een stortvloed aan “status-data” die allerlei nieuwe toepassingen toelaten.
Uptake eGov Applications Méthodes en vue d’évaluer le taux d’utilisation des applications de l’egov et de l’augmenter si nécessaire (voir arbitrage “cost-benefit”)
Citizen Engagement Het aanwenden van  IT om de vrijwillige participatie & zelforganisatie van burgers bij het creëren van maatschappelijke meerwaarde te stimuleren.
Open Data Diffusion de l’information “open” vers le citoyen, les entreprises …; Conception et gestion de systèmes d’information documentés sur base de l’interopérabilité.
Private Data Destruction Méthodes et approches pour supprimer des données dans des systèmes informatique de manière coordonnée