Infrastructures Radar 2015

Infrastructure, Servers, Networking, Datacenter, Appliances, …

Une description de chaque thème est donnée sous le radar, dans la langue du collaborateur suivant le sujet au sein de la section Recherche.

Een beschrijving van elk thema wordt meegegeven onder de radar, in de taal van de medewerker die het domein volgt binnen de sectie Onderzoek.

Légende Legende

Containers “Containers: de nieuwe Cloud”. Het zijn lichtgewicht virtuele “bakken” (geen hele vm’s) waarin men applicaties met al hun afhankelijkheden encapsuleert.
DWH Appliances Machines die hard- en software ondersteuning bieden om op een zo performant mogelijke manier grote hoeveelheden data op te slaan, te verwerken en te analyseren.
In-memory Computing Een techniek die performante transacties op grote datasets mogelijk maakt door applicatiedata in het geheugen van de computer te bewaren.
Integrated Systems Fabric Based Infrastructures (FBI), Appliances…Storage, networking & compute samen in een geheel en beheerd via een management tool. Zijn Ideaal voor cloud.
Mobile Strong Authentication Aangezien de eID slechts beperkt compatibel is met smartphones en tablets moet er gezocht worden naar een alternatief dat bovendien heel gebruiksvriendelijk is.
Software defined anything (SDx) De configuratie en het gebruik van alle hardware in het datacenter, volledig via software.
Biometrics Biometrische authenticatie begint ingang te vinden als sterke authenticatie op mobiele toestellen.
Contactless technologies Domaine regroupant toutes les technologies sans contact telles que IoT, NFC, RFID, Bluetooth Low Energy.
Software Defined Infrastructure Het volledige datacenter, definieerbaar en controleerbaar door software, laat een hogere flexibiliteit en keuze toe, en kan de kosten drastisch verminderen.
Cloud Standards Cloud standaarden worden met mondjesmaat naar voren gebracht door verschillende belangengroepen. Voorlopig maken ze geen indruk op de markt.
Open Compute Project Is “open source hardware” (opgericht in 2011 dankzij facebook). Robuuste en kostenefficiënte infrastructuur: aanpak staat beschreven in Open Compute Project.
Open Web Platform Een soort ‘besturingssysteem’ voor het Web, m.a.w. een fundering van basisdiensten waarop webapplicaties kunnen worden gebouwd, maar dan volledig op het Web.
VDI Bij virtual desktops wordt de desktop omgeving gescheiden van de fysieke devices in het DC. Mogelijks interessant voor telewerk/flexdesk en disaster recovery.