Technologies Radar 2016

 Approaches, Methodology, Process, Techniques, Architectural Styles, Movements, …

Une description de chaque thème est donnée sous le radar, dans la langue du collaborateur suivant le sujet au sein de la section Recherche.

Een beschrijving van elk thema wordt meegegeven onder de radar, in de taal van de medewerker die het domein volgt binnen de sectie Onderzoek.

Légende Legende

Advanced Persistent Threats Nouveau type de menaces très proches de l’espionnage industriel utilisées pour perpétrer une attaque informatique de longue durée sur une cible bien définie.
Data Anonymisation Ensemble des méthodes supprimant/renommant tout caractère identifiant de façon trop certaine un ensemble de données (p.ex. masquage, chiffrement, obfuscation, tokenization…)
Data-Centric Security Méthodes pour protéger les données sensibles de façon unique et centralisée, peu importe les formats ou lieux de stockage
Event-driven Architecture Events en asynchrone communicatie tussen systemen winnen aan belang. Een architectuur die het Event zelf als primair te behandelen object beschouwt, biedt vele voordelen, waaronder een goede loskoppeling van applicaties.
Mobile Development Geheel van technieken, tools en platformen om webgebaseerde en platform-specifieke mobiele toepassingen te ontwikkelen
REST &  API economy RESTful api’s om data te ontsluiten, leiden uiteindelijk tot een economie met Data as a Service waarin makkelijk nieuwe applicaties kunnen worden ontwikkeld
Visual Analytics Methodologie & enabling tools die toelaat om data-visualisatie te combineren met analytics. Voor het vlot exploreren, analyseren, en forecasten van data. Dit helpt het modelleren in geavanceerde analytics, en maakt moderne, interactieve, self-service BI-toepassingen mogelijk.
Advanced Machine Learning Set technieken – deep learning, neural networks, NLP… – waarmee info en concepten begrepen kunnen worden  door “smart machines”,  die zelfstandig kunnen bijleren
Cloud Integration Integratie van diensten in de private en/of de public cloud. Eventueel ook integratie van dergelijke diensten met met legacy applicaties (on-premise).
Collaborative Master Data Management Gestion collaborative et partagée des sources authentiques et de leur qualité (détection & traitement des doublons, incohérences…), de manière collaborative.
Complex-Event Processing Oplossingsarchitecturen voor het gepast en tijdig reageren op complexe business-events, door combinatie (in memory/streaming) van low-level events in de tijd. Enabler voor [Event-Driven Architectures] en [Business Process Digitalization].
Data Tracking Anomalies Approche pour détecter les causes structurelles des anomalies les plus fréquentes dans les DB, diminuer structurellement le nombre et d’en améliorer  le traitement
Database Migration La migration des bases de données et applications “legacy”: aspects méthodologiques, conceptuels et business (métier) et les aspects techniques.
DevOps Doorgedreven samenwerking en uiteindelijk integratie van ontwikkelings- en productieteams, met als doel een snellere oplevering en betere dienstverlening.
Distributed Trust Hoe kan vertrouwen in centrale partijen gedistribueerd worden?
E-mail Address Reliability Analyse de la qualité des adresses e-mail dans les bases de données, et processus permettant de maintenir une bonne qualité.
GIS for Analytics Moderne Analytics-oplossingen die integreren met GIS-systemen, waardoor analytics-resultaten ook geografisch gespreid voorgesteld of verder geanalyseerd kunnen worden.
Hybrid Cloud Services Integratie/samenwerking tussen cloud diensten die zich in verschillende types cloud bevinden (vb. community cloud en private cloud)
Lean Process Management Lean management blijft een interessante manier om procesoptimalisatie te benaderen, ook voor administratieve processen.
Microservices MicroServices die met elkaar communiceren, ipv grote systemen, zorgen voor een beter onderhoudbaar, herbruikbaarder en meer “agile” applicatiepark
Novel Software Architectures Big Data, Cloud en Mobile dwingen ons op zoek te gaan naar nieuwe manieren om software op te bouwen die beter zijn afgestemd op de groeiende niet-functionele vereisten
Platform as a Service De middleware, die applicaties nodig hebben om te kunnen werken, aangeboden als een dienst; voor een kortere time to market, lagere ontwikkelkost en hogere SLA.
Text Mining / Sentiment Analysis / NLP Een techniek om informatie uit ongestructureerde textuele databronnen te halen zodat deze ontsloten kunnen worden binnen een analytics algoritme.
User behaviour analytics Wordt meer en meer gebruikt om de security van systemen en applicaties te verhogen, naast traditionele methodes
Ambient User Experience Gebruikersinteractie met applicaties kan over meerdere devices & kanalen, houdt rekening met real-time contextuele info en wordt verrijkt  met info van IoT
Continuous Delivery Via deze ontwikkelingsstrategie leveren zeer korte iteraties steeds een werkende applicatie, continu testbaar en ook veel sneller in productie.
Data Virtualisation Approche permettant d’accéder à un grand ensemble de bases de données hétérogènes liées entre elles pour le “business”, via une vue logique ou virtuelle.
Development of SaaS Het ontwikkelen van SaaS vergt bijzondere aandacht: SaaS moet schaalbaar zijn, een laag onderhoud kennen en met gebruik van multitenancy worden aangeboden.
Digital Mail Room Service Service waar alle binnenkomende post & mail gedigitaliseerd wordt, geanalyseerd op inhoud, gecategoriseerd en wordt toegewezen aan een proces of persoon.
Enterprise Mobile Platforms Zijn omgevingen die faciliteiten bieden om mobiele apps te bouwen en te beheren, zoals integratie, security (bv. MDM) , mobile middleware, runtime faciliteiten.
Linked Open Data Aspect van ‘open data’ waarbij datasets kunnen gecombineerd worden door gebruik te maken van de standaarden van het semantische web (SKOS, RDF…).
Side channels attacks Type d’attaques exploitant les faiblesses physiques de l’implémentation d’un système (p.ex. power consumption, timing attack, fault attack).
Social Media interaction Utilisations d’alternatives à l’adresse e-mail pour contacter personnellement  les citoyens (notifications d’arrivée de recommandés, …)
Virtual Personal Assistents VPA’s zoals Siri, Google Now en Cortana worden een belangrijke manier om te interageren met devices en vormen een basisingrediënt voor een ‘ambient user experience’
Augmented & Virtual Reality Dompelt gebruiker onder in een gesimuleerde omgeving/ervaring; grote hype van 2016, maar onduidelijk wat de inzetbaarheid is in onze sector. Mogelijk potentieel voor analytics/netwerkexploratie.
Quantum crypto Cryptografie in het tijdperk van quantum computers