Open source bundeling op Europees niveau

Reeds enkele jaren is er op Europees niveau een orgaan dat zich bezig houdt met open source materies. Dit Open Source Observatory werkt met de steun van het IDABC (Interoperable Delivery of European eGovernment Services to public Administrations, Businesses and Citizens). Tot voor kort werd enkel informatie verspreid rond de diverse open source initiatieven in de verschillende lidstaten of werden studies gepubliceerd rond het gebruik van bepaalde klasses van open source software.

Vorig jaar werd dan een eigen open source licentie uitgebracht, namelijk de EUPL (European Union Public License) die een soort equivalent voor de GPL moet bieden met een geldige juridische context in heel Europa. Deze licentie werd ook als dusdanig erkend door het OSI (Open Source Initiative). Het belang van deze EUPL is echter nog moeilijk in te schatten, gezien deze niet significatief aanwezig is in vergelijking met de grote open source licenties zoals GPL, LGPL, BSD en Apache.

Het Open Source Observatory wilde echter verder gaan en werd daarom het OSOR, Open Source Observatory and Repository. Doel van deze repository is het samenbrengen van open source projecten van diverse overheden en dit in een soort Sourceforge voor de publieke sector in Europa. Intussen zijn er reeds meer dan 2000 projecten geregistreerd in de repository zoals tools voor geografische informatiesystemen, gemeentelijke portalen, digitale handtekeningen, …

Het wordt interessant als overheden over de grenzen heen code beginnen uit te wisselen. Iedereen probeert uiteraard wel zijn ding aan de man te brengen via OSOR maar dat neemt niet weg dat daar zeker interessante code-projecten aanwezig zijn. Misschien een opportuniteit voor Smals om deel te nemen aan bepaalde van deze projecten met gebruik van reeds bestaande code en feedback naar de community? Een verdere stap is het zelf onderbrengen van bepaalde projecten op OSOR.

Ga dus gerust eens kijken in de repository. Vergeet vooral niet dat het niet enkel kwestie is van code verzamelen maar ook bijdragen aan de community! Misschien dat dit wel ten goede komt van het project waar je nu mee bezig bent.

This entry was posted in E-gov, Open Source and tagged by Bob Lannoy. Bookmark the permalink.
avatar

About Bob Lannoy

Na een doctoraat in Experimentele Fysica te hebben beëindigd aan de UGent startte Bob in 2000 als Consultant Onderzoek bij Smals tot eind 2017. Vanaf januari 2018 zet Bob zijn carrirère verder binnen Smals als als initiator en coördinator van synergieinitiatieven tussen overheidsinstellingen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *