Research Plan 2021 (NL)

version FR

Het Plan Onderzoek 2021 werd goedgekeurd op de Bestuursorgaan van Smals van 17 maart jl. Voor dit jaar werd besloten de focus te leggen op 5 assen: Resiliëntie, Security & Privacy, Knowledge Management & AI, Conversational AI, Analytics & Data Quality.  De research radar 2021 diende hierbij als uitgangspunt.

Via de voorgestelde studies wordt er gepeild naar opportuniteiten voor Smals en de klanten en bouwen we verder op de studies die in het verleden gevoerd werden, wat ons toelaat om concrete toegevoegde waarde te bieden. Speciale aandacht gaat uit naar het in gebruik laten nemen van de door ons voorgestelde technologieën en concepten.

Adviesverlening

Naast de onderzoeksactiviteiten gaat zoals elk jaar een belangrijk deel van de tijd uit naar consultancyactiviteiten voor de lidinstellingen. Wij vermelden hier onze participatie aan meerdere projecten rond data quality en cryptografie en aan het concreet helpen van de leden bij de strijd tegen de sociale fraude.

In 2020 namen de consultancyactiviteiten 25% van onze tijd in beslag.  Circa 56% werd gespendeerd aan onderzoeksprojecten en 9% aan technology watch en permanente vorming.

Activiteiten 2020