Research Plan 2024 (NL)

version FR

Het Plan Onderzoek 2024 werd voorgelegd op het Bestuursorgaan van Smals van 13 december 2023. Voor dit jaar werd besloten de focus te leggen op 5 thema’s: Supporting Technologies for Generative AI, Artificial Intelligence,  Security & Privacy, Data Quality & Advanced Analytics, Overall Enterprise Architecture & eGov 3.0.  De research radar 2024 diende hierbij als uitgangspunt.

Via de voorgestelde studies wordt er gepeild naar opportuniteiten voor Smals en de klanten en bouwen we verder op de studies die in het verleden gevoerd werden, wat ons toelaat om concrete toegevoegde waarde te bieden. Speciale aandacht gaat uit naar het in gebruik laten nemen van de door ons voorgestelde technologieën en concepten.

Adviesverlening

Naast de onderzoeksactiviteiten gaat zoals elk jaar een belangrijk deel van de tijd uit naar consultancyactiviteiten voor de lidinstellingen. Consultancyactiviteiten situeren zich vooral binnen de domeinen van Data Quality, geavanceerde analytics, artificiële intelligentie en opdrachten i.v.m. privacy/securitycryptografie, en aan het concreet helpen van de leden bij de strijd tegen de sociale fraude.

In 2023 namen de consultancyactiviteiten 30% van onze tijd in beslag.  Circa 50% werd gespendeerd aan onderzoeksprojecten en 11% aan technology watch en permanente vorming.

Activiteiten 2023