Tools Radar 2015

Tools, Programming Languages, Database Technology, Frameworks, Libraries, …

Une description de chaque thème est donnée sous le radar, dans la langue du collaborateur suivant le sujet au sein de la section Recherche.

Een beschrijving van elk thema wordt meegegeven onder de radar, in de taal van de medewerker die het domein volgt binnen de sectie Onderzoek.

Légende Legende

Analytical DB Databases die bepaalde analytics algoritmes (deels) in de databank kunnen uitvoeren om zo te vermijden dat grote data extracten dienen geëxporteerd te worden.
Architectures for Distributed Processing Een techniek die data verspreidt over meerdere machines zodat queries kunnen gedistribueerd worden en finaal sneller zullen kunnen uitgevoerd worden.
Javascript frameworks Javascript is dé taal van het web, met krachtige raamwerken. Men kan tegenwoordig een hele webapp bouwen (client+server), puur in javascript .
Cloud Security Gateways Service exécuté en cloud ou on-premises, appliquant les règles de sécurité de l’entreprise quand un utilisateur accède à des ressources cloud (privé ou public).
Dashboard Tools Tools die het mogelijk maken om dashboards te bouwen. Dit zijn verzamelingen van datavisualisaties die de evolutie van bepaalde parameters weergeven.
Digital rights management Mesures techniques permettant la gestion numérique des droits d’accès des documents ainsi que leur protection (p.ex. via contrôle d’accès ou chiffrement).
Enterprise File Sharing Veilig opslaan van gegevens in de private cloud met de mogelijkheid flexibel te delen met anderen of te synchroniseren met mappen lokaal op de PC of het mobiel toestel.
Privacy measurement tools Het in real-time nagaan in welke mate de privacy van burgers gegarandeerd wordt in de resultaten van query’s op databases met persoonsgerelateerde gegevens
Social Analytics Het automatisch verwerken en analyseren van data uit interne en externe sociale media om zo nuttige informatie te extraheren.
Content Migratie Software om migraties tussen Content Management Systemen te automatiseren.
DQ for unstructured data Tools en management-strategieën die toelaten om te gaan met de groeiende verzamelingen aan ongestructureerde data. Gebruikt Text Mining, NLP, social data, …
HTML 5 De nieuwe standaard voor het web biedt grote mogelijkheden wat betreft media, organisatie en offline support. “Build once, run everywhere” is het einddoel.
Mobile BI Het ondersteunen van business insights door het aanbieden van apps voor interactieve visualisaties op mobiele devices (smartphones en tablets).
New Languages & Frameworks Nieuwe talen en ontwikkelingsraamwerken bieden nieuwe mogelijkheden om de productiviteit te verhogen. De zaak is te kijken welke de juiste is voor welke toepassing
Oauth / OpenID Connect Standaarden voor authenticatie/autorisatie relevant in domeinen van mobiele applicaties en REST-architecturen.
On-line Payment Différentes méthodes de payement en ligne, des cartes visa au bit-coins, en passant par PayPal ou Ogone.
Parallel / Multi-Core Programming Een techniek die bepaalde stukken code parallel uitvoert over verschillende cores of machines met als doel de snelheid van uitvoering gevoelig te verbeteren.