Een smartphone of tablet als eindejaarscadeau?

De eindejaarsperiode nadert met rasse schreden. En het wordt naar alle waarschijnlijkheid een hoogtepunt voor de verkoop van smartphones en tablets.

De gelukkigen die op 2 januari trots hun nieuwe aanwinst zullen tonen op het werk, zullen zich wellicht afvragen of ze ook niet meteen toegang kunnen krijgen tot hun bedrijfsmail op hun hebbeding. De huidige generatie toestellen bieden immers een waaier aan mogelijkheden gaande van email over kwalitatieve camera tot locatie-gebaseerde toepassingen. Bovendien zijn ze betaalbaar geworden en ook de kost van mobiel internet gaat de goede richting uit. De gemotiveerde medewerker ziet onmiddellijk mogelijkheden om op een flexibelere manier toegang te krijgen tot bedrijfsmail, agenda en waarom ook niet interne documenten en toepassingen.

Heel wat organisaties zijn echter terughoudend om het bedrijfsnetwerk open te stellen naar privé-toestellen, de zogeheten Bring Your Own Device (BYOD) trend. Er duiken heel wat praktische vragen op waar een gepast antwoord moet op geformuleerd worden.

Eerst en vooral moet er nagegaan worden hoe privé-toestellen op een veilige manier kunnen connecteren met het bedrijfsnetwerk. De gebruiker zal een zeker niveau van controle over zijn toestel moeten toelaten in ruil voor toegang tot bedrijfstoepassingen. In elk geval dienen duidelijke afspraken gemaakt te worden over een aantal zaken:

  • Is er tussenkomst van de organisatie bij de aanschaf van het toestel?
  • Wie staat in voor vervanging van het toestel bij verlies, diefstal of beschadiging?
  • De gebruiker moet verlies of diefstal van het toestel onmiddellijk melden zodat de nodige acties kunnen ondernomen worden.
  • Mag het toestel volledig gewist worden (ook persoonlijke gegevens) in bepaalde omstandigheden?
  • Wie betaalt het mobiel internetabonnement en de gesprekskosten?
  • Welke gebruikerssupport wordt aangeboden vanuit de organisatie?
  • Welke toestellen worden ondersteund?
  • Wie is verantwoordelijk voor de backup van gegevens?

Een kostenbesparing is zelden de motivatie om privé-toestellen toe te laten. Het gaat hem eerder om het bieden van meer flexibiliteit aan de medewerkers, wat de tevredenheid kan verhogen en een pluspunt kan betekenen bij het aantrekken en behouden van medewerkers.

Het ondersteunen van privé-toestellen voor bedrijfstoepassingen gebeurt dus niet in 1-2-3. Maar laat dat u vooral niet tegenhouden om een prachtig nieuw toestel aan te schaffen met kerst. Want los van de bedrijfstoepassingen is zo’n toestel al meer dan de moeite waard!

This entry was posted in Mobile and tagged by Bert Vanhalst. Bookmark the permalink.
avatar

About Bert Vanhalst

Bert is sinds 2001 research consultant bij Onderzoek Smals. Na het introduceren van Service Oriented Architecture en web services, verlegde hij de focus op mobile development en security. Tegenwoordig spitst hij zich toe op sterke (mobiele) authenticatie en conversationele interfaces.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *