Research Radar 2016

radarnew Research Radar 2016
________________________________________________

Chaque année la section Recherche redéfinit ses priorités, en fonction de l’évolution des technologies, des besoins de l’eGov mais également en fonction de l’expertise de ses collaborateurs. L’exercice se fait au travers de quatre “radars”, où des sujets sont classés en fonction de leur importance.

De sectie Onderzoek bepaalt jaarlijks de prioriteiten voor het onderzoek, in functie van de technologische evoluties, de behoeften van eGov, maar ook rekening houdend met de competenties van haar medewerkers. Deze oefening wordt gedaan via vier “radars”, waar de topics worden geklasseerd in functie van hun belangrijkheid.

http://www.smalsresearch.be/radar/

This entry was posted in News by Paul Stijfhals. Bookmark the permalink.
avatar

About Paul Stijfhals

Werkt sinds april 1989 bij Smals. Introduceerde als researcher verschillende nieuwe technologieën binnen de domeinen BI, archivering, collaboration & document management. Sinds 1994 Teamleader Research Department.

Comments are closed.