Kosten besparen in de Cloud?

Het besparen van kosten wordt vaak vernoemd als hét grote voordeel van Cloud Computing.  Enige nuancering is echter op zijn plaats!

Waarom public clouds goedkoper zijn

Het is een feit dat leveranciers van public cloud services goedkoper kunnen zijn per feature, omdat:

 • ze korting krijgen op hardware, elektriciteit, etc… door de grote afname;
 • ze doorgedreven automatiseren & standaardiseren;
 • ze de vraag statistisch kunnen uitmiddelen door het grote aantal klanten;
 • de kost per feature (bij SaaS) lager is ten gevolge de multi-tenancy;
 • ze hun portfolio extreem efficiënt beheren: de cloud leverancier bepaalt het aanbod, niet de klant.

Dit betekent daarom echter niet dat het gebruik van cloud computing steeds voordelig uitkomt!

“Amazon is zo goedkoop”: leugen!

Bij het beschouwen van de kostenbesparing door cloud computing, moet goed gekeken worden waar de werkelijke kosten liggen. Vaak wordt verwezen naar Amazon EC2, waarbij de vraag gesteld wordt waarom interne servers zo duur zijn en traag geprovisioneerd worden, als dat bij Amazon veel sneller goedkoper kan. Deze vergelijking gaat echter niet op, omdat appels met peren vergeleken worden. Amazon biedt virtuele servers aan met beperkte performantie, en bovendien zijn

 • bandbreedte,
 • support,
 • monitoring,
 • maintenance en
 • beheer

niet inbegrepen in de prijs. Ter illustratie hebben we een vergelijking gemaakt van prijzen voor een virtuele server (incl. support, monitoring, maintenance) met een bepaalde rekenkracht waarbij een bepaalde bandbreedte (4000 Gb) wordt gebruikt. De vergelijking staat in onderstaande tabel:

CLOUD

TRADITIONAL HOSTING

Amazon

Hostway

Combell

Location

USA/Europe

USA

Belgium

Availability

99.9%

99.9%

99.9%

Traffic

4 Tb.

4 Tb

4 Tb

Delivery time

Minutes

Hours

24 hours

Price

€660 / month

€280 / month

€369 / month

Hierbij komt meteen naar voren dat traditionele hosting pakketten zoals Hostway tot >50% goedkoper zijn. Het grote voordeel aan Amazon is dan ook niet de rauwe prijs, maar de flexibele provisionering, het starten & stoppen van een server aan de hand van een webservice call.


Waarom de Cloud niet altijd goedkoper is

Bij elk business proces komen “verborgen kosten” kijken — of het nu zelf uitgevoerd, geoutsourced wordt of naar de cloud uitbesteed.  Algemeen geldt dat hoe “hoger” de abstractie van de cloud is (SaaS > PaaS > IaaS), hoe groter de mogelijke kostenbesparingen zijn, omdat er steeds minder interne processen vereist zijn.  Typische “administratieve”  processen zijn aankoop, monitoring, maintenance en support.

Integratie

Een belangrijke kost vindt zijn oorsprong in de integratie in de huidige processen.  Public cloud providers bieden immers standaard-oplossingen aan die weliswaar gecustomiseerd kunnen worden maar er is weinig tot geen ruimte voor contractonderhandelingen om de integratie te vereenvoudigen.  Typisch zal de provider een (vaste) API / SOA-interface aanbieden waarmee alle communicatie zal moeten verlopen.

Behalve pure programmatorische integratie, zijn er natuurlijk nog “hogere orde” processen die geïntegreerd moeten worden, denken we bv. aan user access management (UAM), Data Integration, Single-Sign on,….   Daarom moeten policies opgesteld worden die de hele keten omvatten.

Ook op vlak van processen moeten de nodige stappen gezet worden: de huidige organisatie moet zo afgesteld zijn dat bepaalde stappen in het proces nu volledig elektronisch en automatisch gebeuren.  Een significante kost en mentaliteitswijziging kan komen kijken bij deze integratie.

Migratie

Zoals bij elke technologische verandering, kan de migratie erg risicovol en duur zijn.  Dit is zeker het geval bij cloud computing daar de gegevens niet meer intern beheerd, verwerkt of bezit worden.  Verder is er veel minder ruimte tot onderhandeling met de leverancier daar de (publieke) cloud standaardoplossingen aanbiedt.  Ook moet (op voorhand!!!) afgevraagd worden hoe gemakkelijk de gegevens uit de cloud kunnen gehaald worden en aan welke kost.

Licenties

De kost van het beheer en aankoop van licenties mag ook niet vergeten worden.  Zeker bij automatisch schalende applicaties moet deze problematiek vanaf het begin opgenomen worden in de algemene Software Asset Management strategie.

Hoe kostenbesparen in de Cloud

Er zijn 3 fundamentele manieren om kosten te besparen met Cloud Computing.

1. Beter inspelen op de markt

Een nieuw deel van de markt kan ontgind worden of het marktaandeel vergroot door de nieuwe mogelijkheden van cloud computing technologie (bv. de schaalbaarheid) aan te wenden.  Bovendien laat de flexibiliteit van cloud computing toe om de marktvraag beter te volgen (bv. er wordt vermeden dat een onverwachte vraag niet gevolgd kan worden door een tekort aan middelen).

2. De efficiëntie verhogen

De flexibiliteit laat toe om efficiënt gebruik te maken van resources, bv. door het vermijden van overprovisionering.  Beschouw het voorbeeld in onderstaande figuur. In een traditionele omgeving wordt infrastructuur statisch gereserveerd op basis van de piekvraag; in een cloud architectuur worden de resources geschaald evenredig met de vraag.

Bovendien worden de doorlooptijden worden verminderd door de snelle provisioning en kan de administratieve en support kost worden verminderd doordat deze kost nu bij de leverancier ligt.  SaaS gebruikt meestal de nieuwste Web 2.0 technologieën. Zo kan de samenwerking binnen het bedrijf verhoogd worden door geïntegreerde collaboratie-tools (bv. Google Apps).  Last but not least kan het gebruik van “cloud” technieken (vooral op vlak van governance) de efficiëntie van de huidige processen verhogen.

3. Focus op de kernactiviteiten

Doordat bijkomstige activiteiten naar de cloud verschoven worden (bv. enquêtes ontwerpen met SurveyMonkey), kan de organisatie kan beter gestroomlijnd worden doordat ze eenvoudiger wordt.

Conclusie

Cloud Computing biedt enorm interessante mogelijkheden, zowel op functioneel als op kostenvlak.  Op huidig moment echter, is het business model van de cloud en van de enterprise wereld nog niet goed op elkaar afgesteld.  Onthoud dat:

 • vooral de flexibiliteit van de cloud interessant is;
 • SaaS over het algemeen meer besparing oplevert dan PaaS en Iaas, maar ook meer aanpassing vereist;
 • de verborgen kosten goed in rekening gebracht moeten worden.

· ze korting krijgen op hardware, elektriciteit, bandbreedte, software, etc… door de grote afname;

· doorgedreven hebben geautomatiseerd, gestandaardiseerd & geconsolideerd en manuele maintenance geminimiseerd;

· ze hun resources centraal beheren (bv. horizontale upgrades van software);

· commodity hardware & software gebruiken ipv. dure hardware of aangepaste software;

· ze gebruik kunnen maken van statistische uitmiddeling van de vraag door het grote aantal klanten;

· de kost per feature (bij SaaS) lager is ten gevolge de multi-tenancy;

· ze hun portfolio extreem efficiënt beheren: de cloud leverancier bepaalt het aanbod, niet de klant.

One thought on “Kosten besparen in de Cloud?

 1. Pingback: De Saus op je SaaS | Smals Research

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *