Nieuws uit Europa

In december vond in Brussel de conferentie “Lift-Off Towards Open Government” plaats. Dit evenement werd georganiseerd door Fedict ter afsluiting van het europees voorzitterschap van België.

Gedurende twee dagen werd er gesproken over waar Europa staat en wat de uitdagingen zijn, dan vooral op technisch vlak. Ordewoorden waren efficiëntie en “citizen centricity”.

Het evenement werd aangegrepen om het europees actieplan ter promotie van eGovernment te presenteren. Europa wil een voortrekkersrol spelen op het vlak van eGovernment. Gezien de complexe organisatie en de autonomie van de verschillende lidstaten zal dit geen makkelijke taak zijn. Het zal daarom ook zoveel mogelijk intern verbeteringen doorvoeren. Uiteraard zal Europa diverse onderzoeksprojecten ondersteunen in het kader van het FP7-programma.

We mogen niet vergeten dat Smals ook deelneemt aan een Europees onderzoeksproject (STORK) waarover ik in een vorige post reeds heb gesproken. Dit laat toe aan Europese burgers om hun eigen elektronische identiteitskaart te gebruiken voor elektronische diensten uit een andere land. Het project draait sedert december in productie voor Limosa met drie landen (Estland, Ijsland en Italië) maar zal snel uitgebreid worden met landen zoals Spanje, Portugal en Zweden. Eurocommissaris Neelie Kroes heeft gedurende de conferentie verwezen naar succesvolle projecten zoals Stork die de bouwstenen vormen voor Europees egovernment. Ze heeft ook een persoonlijke demo gekregen van Stork in de conferentiehal.

Het veelbesproken nieuwe European Interoperability Framework (EIF) is ook gelijktijdig met de conferentie gepubliceerd. Dit is een opvolger van het eerste EIF dat vooral gericht was op technische standaarden. Deze nieuwe versie legt de nadruk op alle mogelijke vormen van interoperabiliteit, zoals legale, politieke en semantische interoperabiliteit. Het zal nog moeten blijken wat de waarde is van dit nieuwe EIF. Sommigen hadden liever wat meer nadruk gezien op de technische kant zoals Open Source Software, maar dit zorgde voor de nodige reactie van lobbygroepen van de softwareindustrie. Het document is een consensustekst geworden wat vooral veel ruimte laat voor interpretatie.

Het eerste framework resulteerde in BelGIF voor wat België betreft. In de Belgische context was het moeilijk te bepalen wat de rol en functie was van BelGIF. Er wordt aan een tweede versie gewerkt door FedICT in samenwerking met de gewesten en gemeenschappen. Smals zal hier ook zijn steentje aan bijdrage met behulp van onze inventaris.

Een volgende post zal ingaan op een aantal andere zaken die aan bod kwamen zoals Open Data en een bemerking rond innovatie.

This entry was posted in E-gov and tagged , , by Bob Lannoy. Bookmark the permalink.
avatar

About Bob Lannoy

Na een doctoraat in Experimentele Fysica te hebben beëindigd aan de UGent startte Bob in 2000 als Consultant Onderzoek bij Smals tot eind 2017. Vanaf januari 2018 zet Bob zijn carrirère verder binnen Smals als als initiator en coördinator van synergieinitiatieven tussen overheidsinstellingen.

One thought on “Nieuws uit Europa

  1. Pingback: Nieuws uit Europa (2) - Onderzoek/Recherches - Share your viewpoint.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *