Nieuws uit Europa (2)

Zoals in een vorige post besproken vond in december een europese conferentie plaats in Brussel. Deze post  gaat verder in op een paar rode draden uit de conferentie.

In de zoektocht naar efficiëntie en kostenreductie kwamen veel sprekers uit op het concept van de Cloud. Deze zal volgens hen ook in overheidsmiddens voor een revolutie zorgen. Cloud computing is reeds aan bod gekomen in diverse onderzoekspublicaties en blogposts en zullen we hier niet verder bespreken.

Een tweede rode draad was de vermelding van Open Data. In de Verenigde Staten bestaat een er site zoals data.gov die gegevens uit databanken van verschillende overheidsdiensten ter beschikking stellen aan het brede publiek. Gebruikers kunnen dan zelf toepassingen bouwen die gegevens uit deze databanken combineren om tot meerwaarde te komen van die gegevens. Meestal gaat het dan om visualisaties op kaarten. Vooral op gemeentelijk niveau zijn er heel wat handige toepassingen van Open Data te bedenken zoals de visualisatie van bouwvergunningen op een kaart, vastgestelde bodemverontreiningen, …

Op Europees en ook op Belgisch vlak bestaat een zelfde idee, een platform aanbieden waar de diverse overheidsdiensten data kunnen ontsluiten. Gedurende de conferentie werden er echter meer blokkerende elementen geciteerd dan wel voordelen:

  • Iedereen wil open data, maar dan vooral de data van een andere organisatie en niet de eigen organisatie.
  • Men moet oppassen met eventuele privacy van de gegevens. Deze moeten voldoende geanonymiseerd zijn om niet bruikbaar te zijn om iemands privacy te schenden.
  • Je mag dan wel de privacy van elke set op zich garanderen, niets zegt dat je door de combinatie van verschillende datasets toch nog extra informatie kan verzamelen.

Hoe dan ook een moeilijke oefening. Misschien eens interessant om na te gaan welke gegevens uit onze sector hiervoor in aanmerking komen.

En om af te sluiten was er de opmerking dat innovatieve projectbenaderingen of realisaties vaak gepaard gaan met sterke budgetconstraints. Geef een project niet te veel geld zodat men creatieve maar ook werkende oplossingen bedenkt. Zeg het vooral niet aan de klant 😉

This entry was posted in Cloud, E-gov and tagged , by Bob Lannoy. Bookmark the permalink.
avatar

About Bob Lannoy

Na een doctoraat in Experimentele Fysica te hebben beëindigd aan de UGent startte Bob in 2000 als Consultant Onderzoek bij Smals tot eind 2017. Vanaf januari 2018 zet Bob zijn carrirère verder binnen Smals als als initiator en coördinator van synergieinitiatieven tussen overheidsinstellingen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *