Wat als we medische parameters zouden kunnen delen?

In actiepunt 19 “Mobile Health” van het plan eGezondheid wordt ook gesproken over het van op afstand verzamelen van medische parameters. Diverse oplossingen kunnen hiervoor momenteel gebruikt worden. Deze oplossingen zijn vaak totaaloplossingen: de leverancier levert het registratietoestel, het platform … Continue reading

Welke nieuwe informatiestromen na de zesde staatshervorming?

Vanaf 1 januari 2019 gaat de operationele werking van enkele belangrijke bevoegdheden over naar de gemeenschappen en gewesten (G&G). Zo zullen de G&G onder meer instaan voor de financiering van de woonzorgcentra, de kinderbijslag, de mobiliteitshulpmiddelen… Ook de erkenning van … Continue reading

Hoe scenario’s een business analyse kunnen helpen realiseren

Zoals in een eerdere blogpost werd geschreven kunnen er drie business analyse types onderscheiden worden: domeinoptimalisatie, impactanalyse en procesoptimalisatie (http://www.smalsresearch.be/is-business-analyse-meer-dan-enkel-het-uittekenen-van-processen/). Deze blog gaat iets dieper in op de complexiteit van een business analyse die opgestart wordt in het kader van … Continue reading

Le business analyst : un rôle à ne pas sous-estimer

Si la nécessité de la fonction d’analyste fonctionnel (functional analyst) est universellement reconnue dans la sphère IT, la fonction de business analyst est plus méconnue et la distinction entre les deux fonctions souvent mal comprise. Je vais tenter ici de la clarifier. Bien entendu, … Continue reading