24 june: Smals Research talks at SAI

SAI webinar, 24 juni 2020

Tijdstip: 13:00 -14:15
Taal: Nederlands

Joachim Ganseman, Research consultant Smals

De hype rond Artificiële Intelligentie en Machine Learning creëert hoge verwachtingen. Er wordt zwaar ingezet op software die uiteindelijk autonoom beslissingen moet gaan nemen en zich daarvoor baseert op moeilijk toegankelijke en complexe statistische gevolgtrekkingen uit grote hoeveelheden data. Dat gaat gepaard met enig risico: in alle stappen van ontwerp tot uitrol kunnen fouten sluipen die het eindresultaat grondig in de war kunnen sturen.

Naast de spectaculaire AI-succesverhalen van de laatste jaren waren er dan ook nogal wat even spectaculaire missers. In dit webinar belichten we die keerzijde: wat kan er allemaal mislopen in een AI-project en waar moet je allemaal op letten ? Op de agenda staan onder andere: bias en fairness, adversarial attacks, explainability, alsook de bezorgdheden rond veiligheid, privacy en ethiek.

Access to the slides & recording
Registration closed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *