Infosession Advanced Cryptography – 28 nov & 5 dec

Bescherming van persoonsgegevens met geavanceerde cryptografie.

Geavanceerde cryptografie stelt ons in staat om zaken te realiseren die intuïtief gewoon onmogelijk lijken. Ondanks het potentieel zijn de mogelijkheden van geavanceerde cryptografie vandaag nog te weinig gekend.

Deze infosessie wil dan ook een bewustzijn rond de mogelijkheden van geavanceerde cryptografie creëren zodat u voortaan cases zult herkennen waarin deze aanpak een uitweg kan bieden. Diverse cryptografische bouwblokken worden op een toegankelijke manier besproken, alsook het – zowel theoretische als praktische – werk dat Smals Research hierrond verricht heeft. Verder komen mogelijke en concrete cases aan bod waar geavanceerde cryptografie toegepast kan worden.

Wat krijgt u te zien in deze infosessie?

  • Een toegankelijke hoog-niveau beschrijving van een selectie cryptografische bouwblokken
  • Mogelijke en concrete cases waar deze cryptografische bouwblokken toegepast zouden kunnen worden
  • Performantietesten van zowel publiek beschikbare als zelf geschreven libraries
  • Een nieuw, door Smals Research ontwikkeld cryptografisch bouwblok, wordt toegelicht

Smals Research deelt graag haar ervaringen en expertise met u. De presentatie is grotendeels technisch maar blijft steeds op een toegankelijk niveau.

Protection des données à caractère personnel avec la cryptographie avancée (séance en néerlandais).

La cryptographie avancée nous permet de réaliser des choses qui semblent a priori impossibles. En dépit de ce potentiel, les possibilités de la cryptographie avancée sont encore trop peu connues aujourd’hui.

L’objectif de cette séance est donc de vous sensibiliser aux possibilités de la cryptographie avancée pour vous permettre d’identifier les cas où cette approche peut s’avérer utile. Différents composants cryptographiques y seront abordés en des termes simples. Vous y découvrirez également les travaux – théoriques et pratiques – que Smals Research a réalisés en la matière. En outre, des cas potentiels et concrets où la cryptographie avancée peut être appliquée seront abordés.

Que vous réserve cette séance d’information ?

  • Une description de haut niveau, mais accessible, d’une sélection de composants cryptographiques.
  • Des cas potentiels et concrets où ces composants cryptographiques peuvent être appliqués.
  • Des tests de performance de bibliothèques logicielles accessibles au public et de bibliothèques logicielles auto-écrites.
  • Un nouveau composant cryptographique, développé par Smals Research.

La présentation est majoritairement technique, mais reste accessible.

La séance sera tenue en néerlandais.


.
Infosession Advanced Cryptography

Kristof Verslype, Smals Research
28/11 & 05/12/2019

Language: Dutch
Place to be: Smals, Brussels

register

contact research@smals.be
Registration is closed
Participation is free, Public sector & Smals only


Participation gratuite et réservée au personnel des services publics et Smals.
Gratis toegang, enkel voor medewerkers publieke sector en Smals.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *