DrupalGovDays – over open data en een beetje Drupal

Van 7 – 9 april vonden in Brussel de DrupalGovDays plaats. Op initiatief van de Kanselarij van de Eerste Minister werd dit evenement georganiseerd door Fedict. De grote opkomst toonde aan dat de interesse voor Drupal een hoge vlucht neemt in de diverse overheidsadministraties.

Als er een paar sleutelwoorden moeten genoemd worden dat is het vooral “open data” en “semantisch web”. De link met Drupal is rechtstreeks te leggen omdat het een bouwsteen vormt voor een aantal “open data” websites (zoals de VS-website ITdashboard, waarvan de code intussen werd gereleased in open source). In versie 7 van Drupal zit een kernstandaard van het semantisch web ingebouwd, namelijk het Resource Description Framework in Attributes (RDFa).

De keynote was voor Dries Buytaert die vooral inging op het succes van Drupal. Er werd ook een tipje van de sluier opgelicht van Drupal 8 waar betere ondersteuning komt voor mobiele sites maar ook meer aandacht voor grote Drupal implementaties via configuration management en content staging.

Binnen de amerikaanse overheid verspreid het gebruik van Drupal zich enorm snel. Om dit beter te ondersteunen is er nu ook een Drupal distributie voor overheden, namelijk Open Public.

Op alle niveau’s van de belgische overheid wordt er gestart met Drupal-projecten. Fedict zal tegen de zomer een WCMS-light aanbod hebben gebaseerd op Conimbo, dit is een Drupal-distributie  van One Agency.

Een nieuw overheidsportaal portaal voor waalse ondernemers zal gebaseerd worden op Drupal 7 met gebruik van semantische technologie zoals SKOS en RDFa.

Ook op het vlaamse niveau wordt volop ingezet op Drupal. Daar zal men in samenwerking met Belgacom een Drupal-platform uitbouwen dat diverse soorten doelwebsites zal ondersteunen, van collaboratieve omgevingen tot gewone sites. Men neemt daar de term “Drupal as a Service” (DaaS) in de mond. Men mikt op een beschikbaarheid van 99.9%.

Europese instellingen waren ook aanwezig. Er werd nogmaals gesproken over de komst van het semantisch web en meer specifiek ‘linked open data’. Er zijn steeds meer websites die via standaarden als RFDa machine leesbare inhoud aanbieden. Via de site linkeddata.org kan je een zicht krijgen de informatiesets die beschikbaar zijn zonder dat je deze zelf moet verzamelen op de eigen website. Er is ook een oproep om een idee voor een open data project in te dienen bij Europa en er een prijs mee te verdienen.

Het zal interessant zijn om volgend jaar te zien wat er van deze projecten allemaal werd gerealiseerd…

One thought on “DrupalGovDays – over open data en een beetje Drupal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *