Egoless Programming

Misschien is het mijn grootvader die reeds lang geleden de belangrijkste regel in software development onthulde: over het huwelijk verkondigde hij namelijk steevast,

Een mens is niet gemaakt om alleen te leven,
en vanaf twee maakt ge ruzie
“.

Of, het gezond omgaan met conflicten maakt een wezenlijk deel uit van elke relatie. Deze les geldt ook voor een professionele relatie: het ontwikkelen van een applicatie gebeurt immers steeds in team.  Het succes van het uiteindelijke resultaat is volgens mij dan ook meer een gevolg van een vlotte samenwerking dan van de individuele competenties.

Hoewel dit al reeds begin jaren ’70 als cruciale succesfactor werd opgetekend, wordt het belang hiervan volgens mij onderkend, en wordt er (bijvoorbeeld tijdens aanwerving) teveel gefocused op technische competenties (die gemakkelijk aangeleerd worden als de nodige basis aanwezig is), In deze context stootte ik op het interessant artikel over “Egoless Programming”.

Voor meer informatie verwijs ik naar het artikel The Ten Commandments of Egoless Programming – ik herneem kort de tien geboden:

— 1 —
Understand and accept that you will make mistakes.

— 2 —
You are not your code.

— 3 —
No matter how much “karate” you know,
someone else will always know more.

— 4 —
Don’t rewrite code without consultation.

— 5 —
Treat people who know less than you
with respect, deference, and patience.

— 6 —
The only constant in the world is change.

— 7 —
The only true authority stems from
knowledge, not from position.

— 8 —
Fight for what you believe,
but gracefully accept defeat.

— 9 —
Don’t be “the guy in the room.”

— 10 —
Critique code instead of people —
be kind to the coder, not to the code.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *