LLMs voor code: the Good, the Bad and the Ugly

Om GPT-3 in te zetten als codegenerator moet je geschikte voorbeelden geven als prompt.

Wat is de stand van zaken wat betreft het genereren van code, en waar moeten we nog rekening mee houden? AI-assistenten of -plugins voor IDEs zijn een zegen voor wie ze goed kan aanwenden, maar komen, zoals alle AI-systemen, ook met de nodige caveats. Continue reading

Organisation pratique d’ateliers d’IA – Conclusions

Dans un blog prĂ©cĂ©dent, nous avions introduit l’initiative prise par Smals Recherche en collaboration avec les analystes business d’organiser des ateliers dans le but de capturer les opportunitĂ©s d’intelligence artificielle (IA) chez nos membres. Pour rappel, l’objectif de ces ateliers … Continue reading

De AI-augmented Developer

Om GPT-3 in te zetten als codegenerator moet je geschikte voorbeelden geven als prompt.

De indrukwekkende kracht van recente Large Language Models doet velen hopen op een nieuwe productiviteitsboost in de Software Development Lifecycle. Laat ons bij enkele van de aspecten ervan eens bekijken hoe generatieve AI ertoe kan bijdragen. Continue reading

ChatGPT: een eerste indruk vanuit de publieke sector

A quill held by a robot hand writing on infinitely long parchment, surrealist painting. Generated with DALL-E 2.

De stroom van indrukwekkende voorbeelden en creatieve toepassingen van ChatGPT die ons passeert op sociale media is haast eindeloos. Wat betekent dit nu voor de publieke sector, waar kunnen we impact verwachten en waar zal het zo’n vaart niet lopen? Continue reading

Améliorer le Machine Learning avec des données graphes

Obtenir un crĂ©dit auprès d’une banque est parfois un parcours du combattant. Une banque accepte Ă  certaines conditions, une autre rejette la demande, une troisième encore consent Ă  des conditions diffĂ©rentes de la première. Deux personnes ayant le mĂŞme salaire, … Continue reading