E-discovery to the rescue

E-discovery is een algemene term voor technieken en software waarmee men informatie wil ontdekken in grote hoeveelheden heterogene documenten. Typische contexten waarin e-discovery wordt toegepast zijn gerechtelijke onderzoeken, onderzoeksjournalistiek, audits, of aanvragen in het kader van wetten op openbaarheid van bestuur. Continue reading

Un fraudeur ne fraude jamais seul, partie 2

Dans l’article précédent, nous expliquions plusieurs scénarios dans lesquels des données de type “réseau” (à savoir un ensemble d’entités ou nœuds, comme des personnes ou des sociétés, reliées par un ensemble de liens ou relations, comme une relation de travail ou un lien d’amitié) sont collectées, … Continue reading