Video – Infosessie Blockchain & Smart Contracts

Op 14 maart werd in de gebouwen van Smals voor een volle zaal een infosessie gegeven over blockchain & smart contracts. Naast de uitnodiging en de slides publiceren we nu ook de integrale videoregistratie van de sessie. Om het u wat makkelijker te maken werd de meer dan twee uur durende video opgesplitst in een aantal hoofdstukken, die we hieronder voor u weergeven.

 • Inleiding Frank Robben (13:56)
  De inleiding, getiteld “Blockchain – Meer dan een hype” , werd gegeven door Frank Robben, CEO van Smals. Frank schetst het idee van een blockchain en heeft het verder over het potentieel voor en initiatieven door overheden.

 • Agenda (0:37)
   
 • Bitcoin (24:30)
  Dit hoofdstuk vertrekt van waar het allemaal begon: Bitcoin. Er wordt uitgelegd hoe Bitcoin werkt en er wordt ingegaan op een een aantal beperkingen van Bitcoin. Op het einde van dit deel wordt meegegeven welke van de opgesomde eigenschappen typisch gelden voor een blockchain, en welke eigenschappen meer bitcoin specifiek zijn.

 • Toepassingen blockchain 1.0 (15:47)
  Nu we weten hoe een blockchain eruit ziet, bespreken we een aantal applicaties waarvoor blockchain technologie gebruikt kan worden en we geven een flavour van hoe dit werkt of kan werken.

 • (Un)permissioned blockchains (6:56)
  We gaan kort in op het verschil tussen permissioned en unpermissioned blockchains. De laatste zal veelal de voorkeur genieten in een business context. Een aantal uitdagingen alsook de conclusies van het deel voor de pauze worden geformuleerd.
   
 • Smart contracts (24:23)
  Dankzij smart contracts kunnen regels en afspraken gedistribueerd, dus zonder centrale partij, door het netwerk uitgevoerd worden. Daardoor worden de mogelijkheden met blockchain opeens een pak groter. Er wordt gefocust op het Ethereum smart contract platform, wat op het moment van de studie de meest volwassen smart contract technologie was. In Ethereum is echter de inhoud van het contract door iedereen leesbaar.

 • Case medische voorschriften (27:05)
  De Ethereum technologie gebruiken we nu voor een applicatie; de verwerking van medische voorschriften. Daarbij hebben we echter een aantal privacy kwesties moeten aanpakken. Desalnietemin leerden we dat een blockchain benadering ook duidelijke voordelen kan hebben in deze context.

 • Lessen & conclusies (10:39)
  Ten slotte volgt een vergelijking met traditionele aanpakken en een aantal conclusies.

We geven mee dat de er in 2017 een vervolgstudie loopt, getiteld “Blockchain in de praktijk“, waarbij de focus ligt op het bouwen van concrete applicaties. Onze voorkeur gaat daarbij momenteel uit naar permissioned blockchain technologie, wat meer fijnmazige access control toelaat. De meest veelbelovende technologie daarbij is Hyperledger Fabric.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *