avatar

About Kristof Verslype

Kristof behaalde begin 2011 een doctoraat in de ingenieurswetenschappen aan de KU Leuven. Hij onderzocht hoe privacy m.b.v. cryptografie verbeterd kon worden. Na een klein jaar als postdoctoraal onderzoeker werd hij eind 2011 onderzoeker bij Smals. Zijn huidige domeinen zijn distributed trust, privacy & analytics, blockchain & smart contracts en toegepaste cryptografie. Hij wordt regelmatig gevraagd als spreker. Meer info op www.cryptov.net

Interests: Privacy, security, applied cryptography, distributed trust, blockchain, smart contracts

Email: kristof.verslypeblah [at] blah blahsmals.be

Twitter: @KristofVerslype

List of documents :

4.2 MiB
147 Downloads
Details
4.2 MiB
420 Downloads
Details
8.8 MiB
523 Downloads
Details
4.9 MiB
563 Downloads
Details
7.3 MiB
956 Downloads
Details
4.7 MiB
776 Downloads
Details
546.1 KiB
450 Downloads
Details
5.9 MiB
1201 Downloads
Details
1.2 MiB
1882 Downloads
Details
2.8 MiB
708 Downloads
Details
728.4 KiB
566 Downloads
Details
7.3 MiB
1000 Downloads
Details
2.4 MiB
826 Downloads
Details
7.2 MiB
1642 Downloads
Details
511.9 KiB
773 Downloads
Details
3.4 MiB
2294 Downloads
Details
2.7 MiB
1667 Downloads
Details
7.3 MiB
3859 Downloads
Details
5.7 MiB
587 Downloads
Details
6.9 MiB
1959 Downloads
Details
1.1 MiB
1442 Downloads
Details
2.0 MiB
4085 Downloads
Details
195.4 KiB
1484 Downloads
Details
1.1 MiB
1354 Downloads
Details
9.0 MiB
3111 Downloads
Details
545.0 KiB
1930 Downloads
Details
539.9 KiB
1463 Downloads
Details
254.2 KiB
1130 Downloads
Details
712.4 KiB
3300 Downloads
Details
5.3 MiB
1924 Downloads
Details
242.3 KiB
2591 Downloads
Details

List of blog posts :

Distribution quantique de clés – l’ultime ligne de défense quantique ?

Les ordinateurs quantiques risquent un jour d’être capables de casser la cryptographie moderne à clé publique. Outre la standardisation de nouveaux algorithmes cryptographiques résistants aux ordinateurs quantiques, la distribution quantique de clé (“Quantum Key Distribution” – QKD) est présentée comme une alternative encore plus sûre. Cet article examine de plus près cette technique. Continue reading

Introduction au nouveau service de pseudonymisation eHealth

Bon nombre de systèmes dans le secteur public stockent des données personnelles sensibles. Il faut éviter qu’un adversaire interne ou externe puisse établir un lien entre ces données et des personnes physiques. Une mesure précieuse consiste à ne plus stocker les données sous des numéros de registre national, mais sous des pseudonymes. Cet article est une introduction à un service de pseudonymisation securisé, offert par eHealth et conçu par Smals Research. Continue reading

Quantum Key Distribution – De ultieme kwantum-verdedigingslinie?

De kans bestaat dat Kwantumcomputers op een dag in staat zullen zijn om de moderne publieke sleutelcryptografie te breken. Naast de standaardisatie van nieuwe, kwantumresistente cryptografische algoritmes, wordt Quantum Key Distribution (QKD) als een nog veiliger alternatief naar voor geschoven. Dit artikel gaat dieper in op deze technologie. Continue reading

Introductie tot de nieuwe eHealth pseudonimiseringsdienst

Heel wat systemen in de publieke sector bewaren gevoelige persoonsgegevens. We dienen te vermijden dat een interne of externe aanvaller die gegevens kan koppelen aan natuurlijke personen. Een waardevolle maatregel daarbij is om de gegevens niet langer onder rijksregisternummers maar onder pseudoniemen te bewaren. Dit artikel is een introductie tot een nieuwe eHealth pseudonimiseringsdienst, uitgedacht door Smals Research, die een bijzonder hoog niveau van veiligheid verschaft. Continue reading

Protection des données par la pseudonymisation préservant la structure des numéros de registre national

De plus en plus de données personnelles sensibles sont stockées sous forme numérique,tandis que les cyberattaques deviennent de plus en plus avancées. Aussi l’amélioration de la protection des données à caractère personnel fait-elle l’objet d’une attention de tous les instants. Continue reading

De weg richting kwantumresistente standaarden

Zoals reeds uitgebreid toegelicht in eerdere blogposts, zouden krachtige kwantumcomputers ergens in de toekomst in staat zijn moderne publieke sleutelcryptografie te breken. Het NIST (National Institute for Standards & Technologies) heeft daarom in 2016 een standaardisatieprocedure opgestart. In juli 2022 … Continue reading

Bedreigen kwantumcomputers moderne cryptografie?

Hoe hard moeten we ons zorgen maken dat kwantumcomputers de moderne cryptografie zullen ondergraven? Als we bepaalde schreeuwerige persberichten die een crypto-apocalypse prediken, mogen geloven, is het hoogtijd voor bestiale paniek. Een eerste kanttekening is alvast dat quantum computing momenteel … Continue reading