avatar

About Kristof Verslype

Kristof behaalde begin 2011 een doctoraat in de ingenieurswetenschappen aan de KU Leuven. Hij onderzocht hoe privacy m.b.v. cryptografie verbeterd kon worden. Na een klein jaar als postdoctoraal onderzoeker werd hij eind 2011 onderzoeker bij Smals. Zijn huidige domeinen zijn distributed trust, privacy & analytics, blockchain & smart contracts en toegepaste cryptografie. Hij wordt regelmatig gevraagd als spreker. Meer info op www.cryptov.net

Interests: Privacy, security, applied cryptography, distributed trust, blockchain, smart contracts

Email: kristof.verslypeblah [at] blah blahsmals.be

Twitter: @KristofVerslype

List of documents :

4.2 MiB
121 Downloads
Details
8.8 MiB
179 Downloads
Details
4.9 MiB
339 Downloads
Details
7.3 MiB
669 Downloads
Details
4.7 MiB
449 Downloads
Details
546.1 KiB
345 Downloads
Details
5.9 MiB
885 Downloads
Details
1.2 MiB
1580 Downloads
Details
2.8 MiB
569 Downloads
Details
728.4 KiB
436 Downloads
Details
7.3 MiB
824 Downloads
Details
2.4 MiB
621 Downloads
Details
7.2 MiB
1342 Downloads
Details
511.9 KiB
672 Downloads
Details
3.4 MiB
2172 Downloads
Details
2.7 MiB
1534 Downloads
Details
7.3 MiB
3696 Downloads
Details
5.7 MiB
554 Downloads
Details
6.9 MiB
1763 Downloads
Details
1.1 MiB
1260 Downloads
Details
2.0 MiB
3807 Downloads
Details
195.4 KiB
1359 Downloads
Details
1.1 MiB
1234 Downloads
Details
9.0 MiB
2975 Downloads
Details
545.0 KiB
1816 Downloads
Details
539.9 KiB
1342 Downloads
Details
254.2 KiB
1008 Downloads
Details
712.4 KiB
3072 Downloads
Details
5.3 MiB
1735 Downloads
Details
242.3 KiB
2381 Downloads
Details

List of blog posts :

Een generieke dienst voor high-security pseudonimisering – Principes en perspectieven

Een nuttige bescherming voor persoonsgegevens door systemen in de publieke sector is pseudonimisatie. Specifiek hebben we het over het bewaren van persoonsgegevens onder unieke codes in plaats van onder rijksregisternummers. Deze unieke codes – de pseudoniemen – zijn slechts met … Continue reading

Protection des données par la pseudonymisation préservant la structure des numéros de registre national

De plus en plus de données personnelles sensibles sont stockées sous forme numérique,tandis que les cyberattaques deviennent de plus en plus avancées. Aussi l’amélioration de la protection des données à caractère personnel fait-elle l’objet d’une attention de tous les instants. Continue reading

De weg richting kwantumresistente standaarden

Zoals reeds uitgebreid toegelicht in eerdere blogposts, zouden krachtige kwantumcomputers ergens in de toekomst in staat zijn moderne publieke sleutelcryptografie te breken. Het NIST (National Institute for Standards & Technologies) heeft daarom in 2016 een standaardisatieprocedure opgestart. In juli 2022 … Continue reading

Bedreigen kwantumcomputers moderne cryptografie?

Hoe hard moeten we ons zorgen maken dat kwantumcomputers de moderne cryptografie zullen ondergraven? Als we bepaalde schreeuwerige persberichten die een crypto-apocalypse prediken, mogen geloven, is het hoogtijd voor bestiale paniek. Een eerste kanttekening is alvast dat quantum computing momenteel … Continue reading

Privacybevorderende technologieën voor de publieke sector

Het wordt steeds makkelijker om grote hoeveelheden persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken. Dit creëert enerzijds heel wat opportuniteiten, zoals het doen van statistische analyses ter verbetering van de gezondheidszorg. Tegelijkertijd moet echter rekening gehouden worden met de privacy van … Continue reading

Secure multiparty computation – Collectieve berekeningen op verspreide gevoelige gegevens

Binnen de cryptografie bestaat een stelling die zegt dat alles wat met behulp van een centrale partij (Facebook, Amazon, de overheid, … ) berekend kan worden in principe ook zonder die centrale partij berekend kan worden. Daarbij kunnen gevoelige gegevens … Continue reading