Intalio | Cloud

Intalio heeft zijn pijlen gericht op de nieuwste hype: Cloud Computing.  Met Intalio | Cloud promoot ze het concept van “Cloud in a box”, dit is een Cloud Appliance die zowel Software-as-a-Service (SaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) en IaaS (Infrastructure-as-a-Service) bevat. In dit artikel proberen we na te gaan hoeveel Intalio van haar beloftes kan waarmaken.

Zo zijn er een paar tekenen aan de wand die indiceren dat de oplossing van Intalio vooral “lucht” is: diepgaande documentatie ontbreekt, er kunnen geen geloofwaardige referenties voorgelegd worden en bovendien staat Intalio bekend om een zeer sterke marketing machine te hebben (de presentaties van CEO Ismael Ghalimi laten bij iedereen een sterke indruk na).

The marketing company

Intalio is er vroeg bij om in te pikken op de nieuwste trends: zo veranderde de slogan van bedrijf de laatste twee jaar van “the open source business platform company” naar “the leader in open source BPMS” tot nu, “the Enterprise Cloud Company”.  Deze veranderingen lijken aan te geven dat Intalio nog op zoek is naar haar core business.

Bovendien is het verdacht dat er geen enkel groot bedrijf haar naam wil geven als referentie voor Intalio — de verklaringen blijven erg vaag: “Intalio is integral to the operation of the Bank’s back office processes,” said a Vice President (VP) at one of the World’s largest banks.”  De vraag is uiteraard: welke bank? Als de klant tevreden is, zou de VP toch graag zijn naam bekend maken?

Ook wat betreft inhoud, houden ze zich op de vlakte: eerder dan hun sterke punten  in de spotlight te zetten, vervallen ze in lege vergelijkingen met de marktleiders: “een betere user interface dan Microsoft Dynamics CRM”,  “at feature partity with salesforce.com”,…

The enterprise cloud company

En dan nu: Intalio, the enterprise cloud company.  Wat houdt dit pretentieus statement juist in? In het kader van de studie “Cloud Computing” van de dienst Onderzoek, werd de Cloud Appliance van Intalio (“cloud in a box”) onder de loupe genomen.

Specificaties

In’t kort bestaat de Cloud Appliance uit een arsenaal van HP server hardware, samengezet in een rack: 32 3Ghz Quad Core Intel CPUs, 560 TB Hard disk space, 24 TB Solid State Diskspace en 2.3 TB of RAM (zie ook onderstaande figuur).

Intalio Cloud Appliance // hardware specifications

Intalio Cloud Appliance // hardware specifications

Hardware alleen maakt natuurlijk nog geen cloud, en daaromtrent levert Intalio volgende informatie omtrent de architectuur:

Intalio Cloud Appliance // Architecture

Intalio Cloud Appliance // Architecture

Dit schema somt ongeveer alle technische termen gerelateerd aan Cloud Computing, gedistribueerde architecturen en business applications op, en geeft bijgevolg de indruk dat het een veelbelovende en geheelomvattende oplossing is.  De realiteit blijkt iets minder rooskleurig.

Eerste demonstratie: BPM, geen cloud

Om de proef op de som te nemen werd persoonlijk contact werd opgenomen met Intalio, met de vraag om expliciet de cloud aspecten van hun oplossing te demonstreren — zowel IaaS, PaaS als Saas.  Hoewel duidelijk geformuleerd, werd tijdens een eerste demonstratie hun BPM en CRM software  alsook het MashUp center gedemonstreerd (die lokaal draaide op een laptop).   Niets nieuws onder de zon hier; het moet wel gezegd: het ziet er allemaal heel mooi uit! 🙂

Tweede demonstratie: immatuur, geen cloud

Een tweede demonstratie werd gevraagd zodat ook de cloud aspecten konden geanalyseerd worden, opgesomd op hun eigen site:

  • virtualisatie
  • automatisatie
  • self-service provisioning
  • elasticiteit

Deze presentatie verliep iets minder “flashy” dan de vorige.  Concreet komt heel hun enterprise cloud systeem op het volgende neer.

De SaaS software voor BPM, CRM, Mash Ups  (afkomstig van overgekochte bedrijfven), draait op Apache server, op verschillende “nodes” (virtuele of fysieke machines).  Een Apache Load Balancer verdeelt de aanvragen over deze verschillende nodes, die gebruik maken van een distributed file system. De gemeenschappelijke data is opgeslagen op een database die niet geclustered is, maar wel failsafe ontdubbeld.

Behalve het feit dat er technisch nog vele verbeteringen mogelijk zijn (hoe schaalbaar is deze databank? wat als we niet met webverkeer werken? etc…), bleek de huidige technologie ook nog immatuur: zo was er geen interface aanwezig (alles gebeurde via een gekunstelde command line interface) en zijn er geen load testen voor grote aantal gebruikers etc… gebeurd.

Het deed me allemaal veel denken aan the amateur cloud.

Conclusies

Op het huidige moment stijgt Intalio niet uit boven het niveau van jonge speler en immature SoSaaS provider  (Same old Software, as a Service).  Het gebrek aan documentatie en aan referenties, de sterke focus op marketing en het falen om hun oplossing te demonstreren, kan niet anders dan de indruk wekken dat Intalio slechts lucht verkoopt.

Bovenstaande vaststellingen nemen niet weg dat Intalio de nodige competentie bezit om in de toekomst haar beloftes waar  te maken.  Het is echter maar zeer de vraag of  een marketing-gericht bedrijf zonder grote referenties en onvoldoende documentatie een gewenste business partner is…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *