Webinar “Web Scraping for Analytics”, june 30, 2020

Le premier webinaire de Smals Research “Webscraping for Analytics” a apparemment été un succès : 530 (!) personnes ont assisté au webinaire du 30 juin 2020.  Nous vous remercions de votre présence et de votre intérêt !

Le Web scraping est une technique d’extraction de contenu sur des sites web, au moyen de scripts/programmes, dans le but de son utilisation dans un autre contexte. L’utilisation de web scraping est très large, avec relativement peu de contraintes.

Dans sa présentation, Vandy Berten (Smals Research) présente plusieurs aspects techniques du web scraping, montre au travers d’un exemple concret comment les données collectées pourront être exploitées, et aborde également sommairement les contraintes non techniques (légales et éthiques).

Si vous vous inscrivez sur notre site web, vous serez à nouveau invité à la prochaine session d’information et/ou au prochain webinaire.

L’équipe recherche
www.smalsresearch.be


Het eerste webinar van Smals Research “Webscraping for Analytics” was blijkbaar een schot in de roos: 530 (!) personen hebben het webinar van 30 juni 2020 bijgewoond.  Wij danken u voor uw aanwezigheid en interesse!

Web scraping is een techniek om inhoud van websites te extraheren, met behulp van scripts/programma’s, met als doel deze in een andere context te gebruiken.  Het gebruik van web scraping is zeer breed, met relatief weinig beperkingen.

Vandy Berten (Smals Research) toont in zijn presentatie verschillende technische aspecten van web scraping, laat aan de hand van een concreet voorbeeld zien hoe de verzamelde gegevens kunnen worden geëxploiteerd en  gaat kort in op de niet-technische (juridische en ethische) beperkingen.

Indien u zich registreert op onze website zal u voor de volgende infosessie en/of webinar opnieuw uitgenodigd worden.

het research team
www.smalsresearch.be

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *