Governance volgens Mattheus

Mattheus

Automatisering, zelfs digitalisering, is niet zomaar vrijblijvend, en al zeker niet bij overheden. Governance, vrij vertaald als deugdelijk bestuur, is een vaag begrip, maar het belang ervan illustreren we in dit artikel aan de hand van enkele voorbeelden. Continue reading

Data simplification and abstraction (Part II) : pistes opérationnelles & ROI

Dans son rapport publié le 27 août 2015, l’ASA (Agence pour la Simplification Administrative) – DAV (Dienst Administratieve Vereenvouding) indique que les “les charges administratives ont connu une diminution globale en 2014 d’environ 400 millions d’euros” en Belgique, notamment via l’adoption … Continue reading