Augmented Reality

Augmented Reality (AR) is een gebruikerservaring waarbij de werkelijke wereld aangevuld wordt met digitale informatie. Meer en meer zien we dergelijke toepassingen opduiken in ons dagelijks leven, zoals de Live weergave in Google Maps, waarbij route-aanwijzingen geprojecteerd worden op de werkelijke wereld via de camera van de smartphone.

Google Maps – ‘Live View’

In zijn eenvoudigste vorm wordt er informatie getoond in het gezichtsveld van de gebruiker via een head-up display (HUD). Denk aan een schermpje in de wagen waarbij een bestuurder navigatie-instructies te zien krijgt in zijn gezichtsveld of een gevechtspiloot die vluchtgegevens te zien krijgt in zijn gezichtsveld en op die manier niet naar beneden moet kijken naar de instrumenten. In een meer geavanceerde vorm worden objecten accuraat toegevoegd aan de werkelijke wereld, rekening houdend met het 3D-perspectief, zodat ze volledig geïntegreerd lijken met de werkelijke wereld. Met die objecten kan je dan mogelijks ook interageren.

hud

Smart glasses met head-up display (HUD)

Augmented Reality is niet hetzelfde als Virtual Reality (VR). Waar AR iets toevoegt aan de werkelijke wereld, vervangt VR de werkelijke wereld volledig door een gesimuleerde wereld.
Een standaard smartphone is al voldoende om een AR ervaring te beleven. Zowel Google (ARCore) als Apple (ARKit) leveren frameworks om AR toepassingen te bouwen. Ze laten toe om de positie van de smartphone te traceren en de plaats ervan in de omgeving beter in te schatten. De grootte en positie van oppervlakken, zoals de grond of een tafel, wordt zo goed mogelijk gedetecteerd zodat virtuele objecten zo realiteitstrouw mogelijk toegevoegd kunnen worden aan de werkelijke wereld.

ARCore

Naast de smartphone zijn er specifieke AR brillen, zoals de Google Glass Enterprise Edition en Iristick Z1 Premium, die informatie kunnen tonen in het gezichtsveld van de gebruiker via een head-up display en op die manier een handenvrije ervaring kunnen bieden. De Hololens van Microsoft gaat nog een stapje verder en laat toe om objecten te integreren in de werkelijke wereld en ermee te interageren.

Toepassingen

Eén van de bekendere voorbeelden van een AR toepassing is het spel Pokémon Go, waarbij spelers virtuele Pokémon moeten zoeken en vangen. Andere voorbeelden zijn de Quiver app waarmee kleurplaten tot leven gebracht worden en de Woody Wereld waarbij de Woodydieren op pyjama’s tot leven komen.

Naast gaming en entertainment zijn er ook toepassingen in de gezondheidszorg. Chirurgen kunnen ondersteuning krijgen bij het uitvoeren van ingrepen. Zo kan via een AR bril informatie of medische beelden gevisualiseerd worden in het gezichtsveld van de chirurg, zoals een tumor of de belangrijkste bloedvaten. Dat kan chirurgen helpen bepalen waar een incisie exact moet gebeuren. Daarnaast kan essentiële informatie over de patient in het gezichtsveld getoond worden bij dringende ingrepen, in plaats van die informatie af te lezen op papier of te consulteren in een elektronisch dossier. Bij hun opleiding kan AR zorgverstrekkers de mogelijkheid beiden om de menselijke anatomie in 3D te verkennen.

In de retail zijn er toepassingen waarbij een meubel virtueel in de woonkamer kan geplaatst worden, zoals met de Ikea Place app, of om te zien hoe je staat met een bepaald kledingstuk.

Ook in de industrie zijn er voorbeelden te vinden: digitale handleidingen en onderhoudsinstructies kunnen geprojecteerd worden op de werkomgeving zodat men de handen vrij heeft om het werk uit te voeren in plaats van een papieren handleiding te moeten doorbladeren. Via de camera van een AR bril kan een collega/expert van op afstand meekijken en assistentie bieden.

Onderhoudsinstructies

Dit is slechts een greep uit de toepassingsmogelijkheden van Augmented Reality. Met al deze voorbeelden kunnen we ons de vraag stellen of dit ook nuttig kan zijn binnen een overheidscontext. Om hier meer inzicht in te krijgen voert Smals Research momenteel experimenten uit in de context van inspectie-opdrachten. Hiermee willen we zelf ervaring opbouwen omtrent de technische mogelijkheden van AR, uitzoeken wat de concrete mogelijkheden zijn voor ondersteuning van inspecteurs op het terrein, en inspiratie bieden voor eventuele andere toepassingsmogelijkheden.


Dit is een ingezonden bijdrage van Bert Vanhalst, IT consultant bij Smals Research.  Dit artikel werd geschreven in eigen naam en neemt geen standpunt in namens Smals.

This entry was posted in Hardware, Mobile, Productivity by Bert Vanhalst. Bookmark the permalink.
avatar

About Bert Vanhalst

Bert is sinds 2001 research consultant bij Onderzoek Smals. Na het introduceren van Service Oriented Architecture en web services, verlegde hij de focus op mobile development en security. Tegenwoordig spitst hij zich toe op sterke (mobiele) authenticatie en conversationele interfaces.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *